Uplatňování DPH v roce 2023

8.12.2022

Typ:Účetnictví · Město:Karviná

Termín: 8.12.2022 / 9:00 -14:00h Místo: Střední průmyslová škola, Žižkova 1818, Karviná-Hranice Lektor: Ing. Dana LANGEROVÁ Cena: 1490 Kč Var. symbol: 762

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Seminář bude zaměřen především na novelu zákona o DPH s plánovanou účinností k 1. 1. 2023, která přináší zvýšení hranice obratu pro povinnou registraci k DPH. Aplikace některých přechodných ustanovení má však přesah již do závěru roku 2022. Část semináře bude věnována souvisejícím ustanovením zákona o DPH, která mají na hlavní změnu, tedy zvýšení limitu obratu pro povinnou registraci, přímou vazbu. V neposlední řadě bude seminář zaměřen na změny týkající se kontrolních hlášení, jejichž účinnost je plánována rovněž od 1. 1. 2023.

Pozvánku jsme aktualizovali k 28.11.2022

Program semináře:

 • Zvýšení limitu obratu pro povinnou registraci plátce
 • Obrat a jeho počítání
 • Související základní pojmy v zákoně o DPH
 • Vymezení místa plnění při dodání zboží a poskytování služeb
 • Vznik povinnosti přiznat daň a stanovení dne uskutečnění zdanitelného a osvobozeného plnění včetně návaznosti na načítání do obratu
 • Plnění osvobozená od daně a jejich načítání do obratu
 • Plnění podléhající zvláštním režimům a jejich načítání do obratu
 • Stanovení základu daně a vliv následných oprav základu daně
 • Registrace plátce a související skutečnosti
 • Rušení registrace plátce a související skutečnosti
 • Změny v oblasti pokut a výzev u kontrolních hlášení
 • Úprava v oblasti „zasílání zboží“
 • Změny v definicích nemovitých věcí ve vazbě na stavební zákon
 • Ostatní aktuální informace a metodika

Účastníci semináře obdrží pracovní materiál – prezentaci.

Partneři