ON-LINE webinář – Zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2021/2022 a roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021

7.2.2022

Typ:Účetnictví · Město:ON-LINE

Termín: 7.2.2022 / 09:00-14:00 Místo: ON-LINE Lektor: Ing. Hanuš KYTLER Cena: 1490 Kč Var. symbol: 761

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Obsah webináře

 • aktuální vzory tiskopisů k závislé činnosti
 • daňové zvýhodnění na děti po skončení roku 2021 v ročním zúčtování záloh
 • rozsudek Nejvyššího správního soudu Afs 155/2019-46 k problematice
 • společně hospodařící domácnosti s dítětem v souvislosti s daňovým zvýhodněním a slevou za umístění dítěte
 • daňový bonus na děti v roce 2022
 • zvýšení slevy základní na poplatníka pro rok 2022
 • nová sleva za zastavenou exekuci
 • otázka peněžitého příspěvku na stravování zaměstnanců v praxi – stravenkový paušál
 • sleva na dani za umístění dítěte
 • sleva na manžela (manželku)
 • nezdanitelné částky ze základu daně – dary, úroky z úvěrů, penzijní připojištění, soukromé životní pojištění
 • zaměstnanci s povinností podat daňové přiznání za rok 2021
 • zaměstnanci splňující podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění
 • přeplatky a nedoplatky z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění
 • příjmy ze závislé činnosti od daně osvobozené
 • chyby při podávání vyúčtování k dani ze závislé činnosti a povinných příloh
 • další aktuální informace k přednášené problematice
 • dotazy posluchačů

Pro účastníky webináře bude připraven pracovní materiál – prezentace.

 

Přihlášeným účastníkům zašleme před konáním webináře:

 • odkaz a pokyny pro přihlášení na webinář v prostředí ZOOM 
 • soubor pracovního materiálu
 • fakturu.

Partneři