ON-LINE webinář – Nemocenské a důchodové pojištění v roce 2022 – změny, výkladové otázky a nejčastější problémy

16.12.2021

Typ:Účetnictví · Město:ON-LINE

Termín: 16.12.2021 / 09:00-14:00 Místo: ON-LINE Lektor: Ing. Kateřina BĚHUNČÍKOVÁ Cena: 1490 Kč Var. symbol: 758

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Přihlášeným účastníkům zašleme před konáním webináře:

  • odkaz a pokyny pro přihlášení na webinář v prostředí ZOOM 
  • soubor pracovního materiálu

Každý účastník obdrží po skončení webináře na email fakturu.

 

Obsah webináře:

Očekávané změny v oblasti sociálního zabezpečení v roce 2022. Změny v nemocenském, důchodovém pojištění a pojistném na sociální zabezpečení s důrazem na problematické oblasti plnění povinností zaměstnavatelů s častou chybovostí. Seminář bude zaměřen na změny, výkladové otázky a stanoviska z pohledu plnění povinností zaměstnavatelů  v oblasti sociálního zabezpečení (náhrada mzdy vyplácená zaměstnavatelem v prvních 14KD trvání karantény či dočasné pracovní neschopnosti, e-neschopenka, změny právní úpravy v oblasti dávek nemocenského pojištění (otcovská, dlouhodobé ošetřovné), změny  výpočtových parametrů jako jsou průměrná mzda s dopadem do pojistného na sociální zabezpečení (maximální vyměřovací základ, změny v pojistném OSVČ a další).

Seminář bude dále zaměřen na povinnou elektronickou komunikaci zaměstnavatelů s orgány nemocenského pojištění.

V neposlední řadě bude seminář zaměřen na novinky z oblasti agendy ELDP a povinností zaměstnavatelů v důchodovém pojištění

Dotazy lze zaslat i před seminářem na email paris.ka@seznam.cz.

 

Pro účastníky semináře je připraven pracovní materiál.

Partneři