Daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2021

6.12.2021

Typ:Účetnictví · Město:Karviná

Termín: 6.12.2021 / 09:00-14:00 Místo: Střední průmyslová škola, Žižkova 1818, Karviná-Hranice Lektor: Ing. Pavel VLACH Cena: 1490 Kč Var. symbol: 756

Objednat

Popis semináře

Mimořádné události zapříčiněné pandemií covidu-19 vyvolaly řadu legislativních úprav s cílem zmírnit související ekonomické dopady. Nejinak tomu bylo i v daňové oblasti. Kromě řešení „krátkodobých“, spočívajících v dílčích úlevách přiznaných jednotlivými tzv. Generálními pardony, byly provedeny i úpravy zákonů daňových. Úpravy tak byly provedeny mj. i v  oblasti daně z příjmů právnických osob, realizací řady prakticky využitelných úprav. Tyto změny nabývaly postupně své účinnosti v letech 2020 a 2021.

 

Připomenutí a rekapitulaci těchto změn tak bude věnován výklad, cílící zejména do oblastí:

  • daňových ztrát, jejich uplatnění jakožto položky odčitatelné od základu daně (vč. možnosti zpětného uplatnění) a dopadům ztrát na běh prekluzivních lhůt
  • změn v kategorizaci hmotného majetku
  • opětovně zaváděných mimořádných odpisů umožňujících zrychlené promítnutí hodnoty majetku do základu daně
  • odpisování dlouhodobého nehmotného majetku, resp. zrušení daňového odpisování nehmotného majetku
  • nepeněžitých plnění poskytnutých bezúplatně v souvislosti s pandemickou situací
  • souvislostem zrušení daně z nabytí nemovitých věcí z pohledu ZDP
  • vybraným zaměstnaneckým benefitům (zejména v oblasti stravování zaměstnanců – „stravenkový paušál“), apod.

 

Pozornost bude věnována i dalším legislativním úpravám, např. v oblastech:

  • zdaňování výnosů plynoucích z držby a prodeje dluhopisů
  • oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí
  • stanovení výdajů za dopravu vozidly s elektrickým či hybridním pohonem, apod.

 

Zmíněny budou i další dílčí novely ZDP.

V rámci výkladu bude dále věnována i pozornost i vybraným ustanovením novely Daňového řádu (účinné k 1. lednu 2021) bezprostředně souvisejícím s plněním povinností na dani z příjmů právnických osob.

Účastníci semináře obdrží podkladový pracovní materiál.

Objednávka semináře

Pole označená * jsou povinná

Pro více účastníků z jedné organizace napište jména vedle sebe a oddělte je čárkou.

Doporučujeme vyplnit pro správné zařazení platby.

Partneři