Daň z příjmů právnických osob v letech 2020 a 2021

14.12.2020

Typ:Účetnictví · Město:Karviná

Termín: 14.12.2020 / 09:00-14:00 Místo: Střední průmyslová škola, Žižkova 1818, Karviná-Hranice Lektor: Ing. Pavel VLACH Cena: 1490 Kč Var. symbol: 750

Objednat

Popis semináře

Mimořádné události roku 2020 zapříčiněné pandemií covidu-19 vyvolaly řadu legislativních úprav s cílem zmírnit související ekonomické dopady. Nejinak tomu je i v daňové oblasti. Kromě řešení „krátkodobých“ spočívajících v dílčích úlevách (prominutí vybraných zákonných sankcí, prominutí některých správních poplatků, apod.) přiznaných jednotlivými tzv. Generálními pardony, byly provedeny (resp. průběžně jsou dále prováděny) i úpravy zákonů daňových. Nejinak tomu je i u daně z příjmů právnických osob, která zaznamenává řadu prakticky využitelných úprav. Těmto aktuálním změnám bude věnován výklad, cílící zejména do oblastí:

 

daňových ztrát, jejich uplatnění jakožto položky odčitatelné od základu daně (vč. možnosti zpětného uplatnění) a dopadům ztrát na běh prekluzivních lhůt

  • změn v kategorizaci hmotného majetku
  • opětovně zaváděných mimořádných odpisů umožňujících zrychlené promítnutí hodnoty majetku do základu daně
  • odpisování dlouhodobého nehmotného majetku
  • nepeněžitých plnění poskytnutých bezúplatně v souvislosti s pandemickou situací
  • problematiky zrušení daně z nabytí nemovitých věcí z pohledu ZDP
  • vybraným zaměstnaneckým benefitům (zejména v oblasti stravování zaměstnanců – „stravenkový paušál“), apod.

 

Pozornost bude věnována i dalším legislativním úpravám, např. v oblastech:

  • zdaňování výnosů plynoucích z držby a prodeje dluhopisů
  • úprav oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí
  • stanovení výdajů za dopravu vozidly s elektrickým či hybridním pohonem
  • nepeněžitých obranných opatření vůči nespolupracujícím jurisdikcím, apod.

 

Pozn. Obsah výkladu bude přizpůsoben aktuálnímu stavu projednávání legislativních změn.

Účastníkům semináře poskytneme podkladový pracovní materiál.

Objednávka semináře

Pole označená * jsou povinná

Pro více účastníků z jedné organizace napište jména vedle sebe a oddělte je čárkou.

Doporučujeme vyplnit pro správné zařazení platby.

Partneři