Daň z příjmů právnických osob v roce 2019 a 2020. (Novelizace ZDP a vybrané oblasti)

12.12.2019

Typ:Účetnictví · Město:Karviná

Termín: 12.12.2019 / 09:00 - 14:00 Místo: Střední průmyslová škola, Žižkova 1818, Karviná-Hranice Lektor: Ing. Pavel VLACH Cena: 1490 Kč Var. symbol: 745

Objednat

Popis semináře

Obdobně jako v letech předešlých došlo i v roce 2019 k řadě dílčích novelizací zákona o daních z příjmů (ZDP), z nichž za významnější lze považovat zejména zákon č. 80/2019 Sb., kterým byly změněny některé zákony v oblasti daní, mj. právě i ZDP. Tato novela implementující do zákona o daních z příjmů směrnici proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem ATAD – /Směrnici Rady EU 2016/1164, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem/ nabývá své účinnosti, resp. aplikovatelnosti postupně; některá její ustanovení jsou tak již aktuální pro rok 2019, některá pak až pro zdaňovací období započatá v roce 2020.

Novela cílí především do oblastí:

 • omezení uznatelnosti výpůjčních výdajů,
 • zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví /zdanění při odchodu/,
 • pravidel pro ovládané zahraniční společnosti,
 • oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí,
 • rozšíření výčtu příjmů plynoucí ze zdrojů na území ČR.

Vedle úprav vážících se na tuto novelu ZDP bude výklad věnován i dalším oblastem, které mohou být z hlediska činnosti právnických osob (z pohledu jejich zdanění daní z příjmů) zajímavé, či byly v uplynulém období projednávány v rámci Koordinačního výboru KDP ČR a GFŘ, jako např. problematice:

 • úvěrů, zápůjček (popř. i dalších finančních nástrojů) a daňové účinnosti souvisejících finančních nákladů (pohled dlužníka) a z pohledu věřitele,
 • zaměstnaneckých benefitů a náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění při pracovním úrazu,      
 • kategorizace účetních jednotek a dopadů na jejich změny  
 • virtuální měny,
 • daňové účinnosti daně z nabytí nemovitých věcí (konečně jasno?),
 • vybraným nákladům a režimu jejich možného zahrnutí do základu daně, apod.

Podána bude informace i o dalším předpokládaném vývoji a dalších připravovaných úpravách v oblasti daní z příjmů.

Účastníkům semináře poskytneme podkladový pracovní materiál.

Objednávka semináře

Pole označená * jsou povinná

Pro více účastníků z jedné organizace napište jména vedle sebe a oddělte je čárkou.

Partneři