Aktuálně ke zdaňování mezd v roce 2018

23.1.2019

Typ:Účetnictví · Město:Karviná

Termín: 23.1.2019 / 09:00-14:00 Místo: Střední průmyslová škola, Žižkova 1818, Karviná-Hranice Lektor: Ing. Milan LOŠŤÁK Cena: 1390 Kč Var. symbol: 738

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

  • Přehled změn platných pro rok 2018.
  • Zvýšené daňového zvýhodnění na děti, postup uplatnění vyživovaných dětí a zvýšená hranice příjmu pro vyplacení bonusu za měsíc a za rok.
  • Problematika uplatnění daňové slevy „školkovné“.
  • Prohlášení poplatníka (vzor 26) a možnost jeho elektronického podpisu, možnost používání předchozího tiskopisu Prohlášení (vzor 25).
  • Vymezení dalších příjmů malého rozsahu (kromě DPP), které lze od roku 2018 zdanit srážkovou daní do nově stanoveného limitu bez nutnosti podávat daňové přiznání.
  • Změny u některých zaměstnaneckých benefitů.
  • Zpřesnění osvobození „použití zdravotnických zařízení“, zdanění virtuálních příjmů z nadlimitních bezúročných půjček. Úprava metodiky u slev na dani, na daňovém zvýhodnění a daňových bonusech. Změna v odpočtech bezúplatného plnění.
  • Lhůty, tiskopisy, příklady, odpovědi na dotazy.
  • Výhled pro rok 2019 a další roky podle záměrů MF a GFŘ.
 • Účastníci semináře obdrží aktuální pracovní materiál.

 

Partneři