Sociální zabezpečení v roce 2019. Právní úprava i konkrétní situace z praxe se zaměřením na nejčastější chybovost zaměstnavatelů v nemocenském, důchodovém pojištění včetně odvodu pojistného.

14.12.2018

Typ:Účetnictví · Město:Karviná

Termín: 14.12.2018 / 09:00 - 14:00 Místo: Střední průmyslová škola, Žižkova 1818, Karviná-Hranice Lektor: Ing. Kateřina BĚHUNČÍKOVÁ Cena: 1390 Kč Var. symbol: 737

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Seminář bude dle aktuální legislativní situace zaměřen zejména na:

  1. Změny právní úpravy sociálního zabezpečení od 1.1.2019 a případně v průběhu roku 2019.
  2. Změny v nemocenském pojištění zaměstnanců – změny v posuzování účasti na pojištění dle změny rozhodných částek pro účast na pojištění u zaměstnání malého rozsahu a dohody o provedení práce, budou-li schváleny legislativním procesem; e-neschopenka.
  3. První praktické zkušenosti s novými dávkami nemocenského pojištění, tj. „otcovská“ a „dlouhodobé ošetřovné“, z pohledu povinností zaměstnavatele.
  4. Nové redukční hranice pro nemocenské pojištění, náhradu mzdy a jiné výpočtové parametry v oblasti sociálního pojištění.
  5. Náhrada mzdy nebo platu při dočasné pracovní neschopnosti, aktuální změny pro rok 2019 – legislativní návrh na zrušení karenční doby pro poskytování náhrady mzdy v době dočasné pracovní neschopnosti, příklady nejčastějších chyb z praxe.
  6. Pojistné na sociální zabezpečení u zaměstnanců, zaměstnavatelů a OSVČ, maximální vyměřovací základ v roce 2019; kompenzace pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s zrušením karenční doby pro výplatu náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti.
  7. Nové tiskopisy v návaznosti na nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), povinnosti zaměstnavatelů x nařízení o GDPR.
  8. Evidenční listy důchodového pojištění – zásady pro vyplňování a předkládání ELDP v roce 2019, povinnosti zaměstnavatelů v důchodovém pojištění v roce 2019; ELDP s QR kódem.
  9. Změny v přístupech ke službám e-portálu ČSSZ (e-podání a další služby v návaznosti na elektronický občanský průkaz a vlastní uživatelský účet).

Pro účastníky semináře je připraven pracovní materiál.

Partneři