SEMINÁŘ SE PŘESOUVÁ NA 5.11.2019 – Praktická aplikace DPH u škol a školských zařízení v roce 2019 a 2020
MŠMT 32178/2016-1-949

4.11.2019


Termín: 4.11.2019 / 09:00-14:00 Místo: Střední škola polytechnická, Nerudova 59, České Budějovice Lektor: Ing. Lydie MUSILOVÁ Cena: 1490 Kč Var. symbol: 694

K semináři se nelze přihlásit!

Popis semináře

Podrobný výklad DPH směřovaný na školy a školská zařízení, včetně aktuálních výkladů GFŘ  zejména v oblastech, které se týkají ÚSC a PO. Velký prostor bude věnován kontrolám DPH v posledním zdaňovacím období a jako bonus obdrží účastníci vybrané účetní příklady z praxe.

Seminář je zaměřen rovněž na změny novelizací zákona k 1. 4.2019.

Seminář je vhodný i pro začátečníky!

 

 • Základní pojmy, sledování obratu.
 • Vznik povinnosti přiznat daň s upozorněním na změny.
 • Nárok na odpočet daně – pravidla pro uplatňování nároku na odpočet daně, úprava a vyrovnání odpočtu, nové korekční mechanismy při úpravě odpočtu u oprav.
 • Základ daně, nový postup při stanovení ZD u nepeněžitého plnění, nové postupy při zaokrouhlení ZD.
 • Výpočet daně – změna ve výpočtu koeficientem tzv. „shora“.
 • Oprava základu daně – změny při vystavování opravných dokladů včetně návaznosti na KH.
 • Daňové doklady, nové povinnosti k doručení
 • Sazby daně v roce 2019 – včetně připravovaných změn.
 • Režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění.
 • Kontrolní hlášení (KH) – specifické typy daňových dokladů (splátkový a platební kalendář, souhrnný daňový doklad, opravný daňový doklad) a jejich uvádění v KH, časté chyby a možnosti jejich řešení, reakce na výzvu správce daně a pokuty za nepodání KH – praktický postup.
 • Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období – změny v RPD.
 • Výchovně-vzdělávací činnost podrobně, včetně stravovaní a ubytovacích služeb.
 • Ostatní osvobozená plnění bez nároku na odpočet (§51), s podrobným zaměřením na nájmy, kulturní a sportovní činnost.
 • Přeshraniční plnění – nejčastější případy řešení v praxi.
 • Nejčastější účetní příklady.

 

Kontrolní vazby DPH na účetnictví zejména v závěru roku:

 • specifické postupy při sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2019,
 • vypořádání nároku na odpočet daně, úprava odpočtu daně – inventarizační rozdíly,
 • vazby tř. 6 na DAP,
 • kontrola vypořádání DPH podle §76 ZDPH,
 • proúčtování neuplatněného odpočtu v režimu krácení (ř. 46 a 52 a 53), vazba na HČ a DČ,
 • inventarizace účtu 343,
 • kontrola obratu za zdaňovací období roku 2019 a  případná změna zdaňovacího období v roce 2020.

 

V průběhu výkladu bude věnován dostatečný prostor dotazům, které lze zaslat i předem PARIS vzdělávací agentuře na email vzdelavani@paris-karvina.cz.

Účastníci semináře obdrží pracovní materiál.

Partneři