Praktická aplikace DPH u územně samosprávných celků, školských a dalších příspěvkových zařízení v roce 2019 a 2020
MV ČR AK/PV-53/2014, AK/VE-8/2014

10.12.2019

Typ:Státní správa · Město:Ostrava

Termín: 10.12.2019 / 09:00-14:00 Místo: Dům kultury AKORD, Ostrava - Zábřeh, Nám. SNP 1 Lektor: Ing. Lydie MUSILOVÁ Cena: 1490 Kč Var. symbol: 679

Objednat

Popis semináře

Podrobný výklad DPH směřovaný na územně samosprávné celky a jimi zřízené příspěvkové organizace (zejména školy, sociální, kulturní a sportovní zařízení), včetně aktuálních výkladů GFŘ, zejména v oblastech, které se týkají ÚSC a PO.

Seminář je zaměřen rovněž na změny novelizací zákona od 1. 4. 2019.

Seminář je vhodný i pro začátečníky!

 

 • Základní pojmy, sledování obratu.
 • Vznik povinnosti přiznat daň s upozorněním na změny.
 • Nárok na odpočet daně – pravidla pro uplatňování nároku na odpočet daně, úprava a vyrovnání odpočtu, nové korekční mechanismy při úpravě odpočtu u oprav.
 • Základ daně, nový postup při stanovení ZD u nepeněžitého plnění, nové postupy při zaokrouhlení ZD.
 • Výpočet daně – změna ve výpočtu koeficientem tzv. „shora“.
 • Oprava základu daně – změny při vystavování opravných dokladů včetně návaznosti na KH.
 • Daňové doklady, nové povinnosti k doručení
 • Sazby daně v roce 2019 – zejména aplikace správné sazby u staveních prací, včetně připravovaných změn.
 • Režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění, nová úprava RPD u stavebních prací ve vztahu k výkonu veřejné správy (pro ÚSC).
 • Kontrolní hlášení (KH) – specifické typy daňových dokladů (splátkový a platební kalendář, souhrnný daňový doklad, opravný daňový doklad) a jejich uvádění v KH, časté chyby a možnosti jejich řešení, reakce na výzvu správce daně a pokuty za nepodání KH – praktický postup.
 • Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období – změny v RPD.
 • Osvobozená plnění bez nároku na odpočet (§51), s podrobným zaměřením na nájmy, výchovně-vzdělávací činnost, zdravotní a sociální služby, kulturní a sportovní činnost.
 • Přeshraniční plnění – nejčastější případy řešení v praxi.
 • Kontrolní úkony plátce ve vazbě na účetnictví, zejména v závěru roku.
 • Úplatný převod nemovitých věcí, vklad majetku, zaměřeno na ÚSC, příklady daňových režimů u dodání pozemků.

V průběhu výkladu bude věnován dostatečný prostor dotazům, které lze zaslat i předem PARIS vzdělávací agentuře na email vzdelavani@paris-karvina.cz. Účastníci semináře obdrží pracovní materiál.

Účastníkům semináře nabízíme publikaci KRAJ A OBEC V POZICI PLÁTCE DPH – 2. vydání, autoři Ing. Dagmar Fitříková a Ing. Lydie Musilová (Paris 6/2018 s aktualizací 5/2019, cena 580 Kč + manipulační náklady, brož., 596 stran).

 

Objednávka semináře

Pole označená * jsou povinná

Pro více účastníků z jedné organizace napište jména vedle sebe a oddělte je čárkou.

Partneři