Účetnictví příspěvkových organizací zřízených územně samosprávnými celky – školství, Účetní praktikum
Číslo akreditace MŠMT 32178/2016-1-949

5.6.2019

Typ:Školství · Město:Jihlava

Termín: 5.6.2019 / 09:00 - 15:00 Místo: Střední škola stavební, Žižkova 1939/20, Jihlava Lektor: Ing. Zdeněk NEJEZCHLEB Cena: 1390 Kč Var. symbol: 648

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Určen pro: vedoucí pracovníky, ekonomy, účetní škol a školských zařízení a odborné pracovníky ÚSC zabývající se školstvím.

Cíl semináře: Řešení praktických problémů účetnictví příspěvkových organizací na základě dotazů účastníků školení a dále na základě typových dotazů a odpovědí (zdrojem stránky www.pouctuje.cz)

Obsah semináře: 

Seminář bude založen na řešení konkrétních dotazů vždy s vysvětlením účetních a případně i daňových souvislostí – prvotně se bude vycházet z dotazů účastníků školení (zaslaných předem) a dále z odpovědí na dotazy, které lektor školení zpracovává na stránkách WWW.POUCTUJE.CZ.

URČITĚ BUDOU ZAŘAZENY NÁSLEDUJÍCÍ OKRUHY TÉMAT (KTERÉ ZPŮSOBUJÍ PROBLÉMY V PRAXI):

 • Dotační vztahy
  • Dotace z EU, případná předfinancování zřizovatele
  • Dotace EU v cizích měnách
  • Finanční vztahy ke zřizovateli
 • Dlouhodobý majetek
  • Opravy x technická zhodnocení
  • Nakládání s majetkem, prodej majetku, převody majetku
 • Pohledávky a závazky
  • Problematika kompenzačních operací
  • Odpisy pohledávek, opravné položky
 • Fondy
  • FKSP
  • Fond investic

Základem školení budou konkrétní dotazy účastníků – přivítáme jejich zaslání předem emailem na adresu paris.ka@seznam.cz tak, aby mohlo dojít k jejich řádnému zapracování do podkladových materiálů.

Účastníkům semináře budou předány pracovní materiály.

Partneři