SEMINÁŘ SE PŘESOUVÁ NA NOVÝ TERMÍN 2. 10. 2019 -> Odpovědnost vedoucího pracovníka za řízení školy a školského zařízení
Číslo akreditace MŠMT 32178/2016-1-949

12.6.2019

Typ:Školství · Město:Jihlava

Termín: 12.6.2019 / 09:00-14:00 Místo: Střední škola stavební, Žižkova 1939/20, Jihlava Lektor: JUDr. PhDr. Jiří VALENTA Cena: 1390 Kč Var. symbol: 639

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Seminář se v tomto termínu ruší a přesouvá se na nový termín 2. 10. 2019! Děkujeme za pochopení.

Seminář obsahuje následující témata:

 • Základní právní pojmy a zásady v oblasti vzdělávání.
 • Právní postavení fyzické osoby ve vzdělávání.
 • Odpovědnost ve vzdělávání.
 • Ochrana osobnosti a autorskoprávní ochrana ve vzdělávání.
 • Školní vzdělávací program a jeho plnění – výkon přímé pedagogické činnosti.
 • Přímá pedagogická činnost jako součást týdenní pracovní doby pedagogického pracovníka.
 • Práva a povinnosti dětí, žáků a studentů a zákonných zástupců nezletilých dětí a žáků.
 • Dokumentace škol a školských zařízení, školní matrika.
 • Organizace mimoškolních akcí.
 • Vztah školy (školského zařízení) a orgánů veřejné správy a samosprávy (zřizovatel školy).
 • Vybrané kapitoly pracovněprávních vztahů ve školství: pracovní poměr a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, překážky v práci, dovolená, odměňování.

Pracovní materiál pro účastníky semináře: prezentace jednotlivých témat.

Seminář je určen ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení a dále odborným pracovníkům orgánů veřejné správy územních celků kraje a obcí, zabývající se školstvím.

 

Partneři