Sestavení daňového přiznání k dani z příjmů ve školství a dalších příspěvkových organizacích za zdaňovací období roku 2018. DPH pro neplátce. Novelizace právních předpisů včetně výkaznictví.
MŠMT 32178/2016-1-949

15.3.2019

Typ:Školství · Město:Karviná

Termín: 15.3.2019 / 09:00-14:00 Místo: Magistrát města Karviné, Karola Sliwky 50, Karviná-Fryštát Lektor: Ing. Andrea HOŠÁKOVÁ Cena: 1200 Kč Var. symbol: 617

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

 

Daň z příjmů právnických osob za rok 2018

 • Co je předmětem daně u veřejně prospěšného poplatníka za splnění určitých podmínek
 • Co je předmětem daně u veřejně prospěšného poplatníka vždy
 • Co není předmětem daně u veřejně prospěšného poplatníka
 • Bezúplatné příjmy – vysvětlení plošného osvobození vlivem novelizace i ve vazbě na výpůjčku dlouhodobého hmotného majetku
 • Změna v ustanovení § 20 odst. 7 – zkrácení časového testu i definice ušetřené daňové povinnosti
 • Tvorba a čerpání fondů z hlediska daně z příjmů právnických osob
 • Možnost uplatnění daňových odpisů u veřejně prospěšného poplatníka – vysvětlení vlivu na základě daně, nastavení vstupní ceny, náležitosti inventární karty majetku

 

Výpočet základu daně a vyplnění jednotlivých řádků daňového přiznání

 

DPH pro neplátce

 • Sledování obratu pro povinnou registraci
 • Co do obratu patří a co ne
 • Osoba identifikovaná k DPH – povinnosti, registrace, podávání DAP DPH

 

Novelizace právních předpisů

  • Zápis skutečného majitele do veřejného rejstříku
  • Co nového na webu MFČR
  • Legislativní vývoj novelizace zákona o daních z příjmů
  • Legislativní vývoj novelizace zákona o účetnictví

Pro účastníky semináře je připraven podkladový pracovní materiál.

Dotazy k semináři můžete zaslat předem na email vzdelavani@paris-karvina.cz.

Partneři