Praktická aplikace DPH u úzěmně-samosprávných celků, školských a dalších příspěvkových organizací v roce 2019
MŠMT 32178/2016-1-949, MV ČR AK/PV-53/2014, AK/VE-8/2014

26.2.2019

Typ:Školství · Město:Pardubice

Termín: 26.2.2019 / 09:00-14:00 Místo: Dům dětí a mládeže ALFA - odloučené pracoviště DELTA, Gorkého 2658, Pardubice Lektor: Ing. Lydie MUSILOVÁ Cena: 1390 Kč Var. symbol: 596

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Podrobný výklad DPH směřovaný na územně-samosprávné celky a jimi zřízené příspěvkové organizace (zejména školy, sociální zařízení a kulturní zařízení), včetně aktuálních výkladů GFŘ  zejména v oblastech, které se týkají ÚSC a PO. Školám bude věnován velký prostor zvláště v kontextu kontroly DPH v posledním zdaňovacím období a jako bonus obdrží účetní příklady z praxe.

Seminář je zaměřen rovněž na změny zákona od roku 2019. Zejména se jedná o novelu zákona, která bude pravděpodobně účinná k 1. 4. 2019. Tato novela obsahuje poměrně zásadní změny postupů v DPH, na které se plátci DPH musí s předstihem připravit.

Seminář je vhodný i pro začátečníky !!

 • Změny v základní pojmech, sledování obratu.
 • Vznik povinnosti přiznat daň – doplnění o nové úpravy
 • Nárok na odpočet daně – pravidla pro uplatňování nároku na odpočet daně, úprava a vyrovnání odpočtu, nové korekční mechanismy při úpravě odpočtu u oprav.
 • Základ daně, nový postup při stanovení ZD u nepeněžitého plnění, zaokrouhlení ZD
 • Výpočet daně – změna ve výpočtu koeficientem „shora
 • Oprava základu daně – změny při vystavování opravných dokladů a návaznosti na KH
 • Daňové doklady, nové povinnosti k doručení
 • Sazby daně – změny pro rok 2019
 • Režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění, nová úprava RPD u stavebních prací ve vztahu k výkonu veřejné správy (pro ÚSC),
 • Kontrolní hlášení (KH) – specifické typy daňových dokladů (splátkový a platební kalendář, souhrnný daňový doklad, opravný daňový doklad) a jejich uvádění v KH, časté chyby a možnosti jejich řešení, reakce na výzvu správce daně a pokuty za nepodání KH – praktický postup.
 • Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období – změny v RPDP
 • Osvobozená plnění bez nároku na odpočet (§51), podrobně bude zaměřeno na nájmy, výchovně-vzdělávací činnost, zdravotní a sociální služby, kulturní a sportovní činnost,
 • Přeshraniční plnění – nejčastější případy řešení v praxi
 • Kontrolní úkony plátce ve vazbě na účetnictví.
 • Úplatný převod nemovitých věcí, vklad majetku, zaměřeno na ÚSC, příklady daňových režimů u dodání pozemků.

 

V průběhu výkladu bude věnován dostatečný prostor dotazům, které lze zaslat i předem PARIS vzdělávací agentuře na email vzdelavani@paris-karvina.cz. Účastníci semináře obdrží pracovní materiál.

Partneři