SEMINÁŘ JE SLOUČEN SE SEMINÁŘEM konaným 13. 11. 2018 VS 575. Praktické uplatňování DPH v roce 2018 u škol a školských zařízení s vazbou na novelu k 1. 1. 2019
Seminář je akreditován MŠMT

14.11.2018

Typ:Školství · Město:Jihlava

Termín: 14.11.2018 / 09:00-14:00 Místo: Střední škola stavební, Žižkova 1939/20, Jihlava Lektor: Ing. Lydie MUSILOVÁ Cena: 1390 Kč Var. symbol: 576

K semináři se nelze přihlásit!

Popis semináře

Program semináře:

Podrobný výklad DPH s upozorněním na změny v oblasti DPH od 1. 1. 2019, včetně aktuálních výkladů GFŘ zejména v oblastech, které se týkají škol a školských organizací:

 • Změny v základní pojmech.
 • Vznik povinnosti přiznat daň – doplnění o nové úpravy.
 • Nárok na odpočet daně – pravidla pro uplatňování nároku na odpočet daně, úprava a vyrovnání odpočtu, nové korekční mechanismy při úpravě odpočtu u oprav. Metodika GFŘ.
 • Základ daně.
 • Daňové doklady.
 • Sazby daně – změny.
 • Režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění – zálohové platby, uvádění údajů v DAP a KH,
 • Kontrolní hlášení (KH) – specifické typy daňových dokladů (splátkový a platební kalendář, souhrnný daňový doklad, opravný daňový doklad) a jejich uvádění v KH, časté chyby a možnosti jejich řešení, reakce na výzvu správce daně a pokuty za nepodání KH – praktický postup.
 • Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období – časový posun, rozšíření zjednodušujících postupů ve smyslu § 104 ZDPH ve vazbě na částečný odpočet.
 • Ručení za daň.
 • Osvobozená plnění bez nároku na odpočet (§51).
 • Výchovně-vzdělávací činnost podrobně, včetně stravovaní a ubytovacích služeb.
 • Nejčastější účetní příklady.

 

Kontrolní vazby DPH na účetnictví zejména v závěru roku:

 • specifické postupy při sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2017,
 • vypořádání nároku na odpočet daně, úprava odpočtu daně – inventarizační rozdíly,
 • vazby tř. 6 na DAP,
 • kontrola vypořádání DPH podle §76 ZDPH,
 • Proúčtování neuplatněného odpočtu v režimu krácení (ř. 46 a 52 a 53), vazba na HČ a DČ,
 • inventarizace účtu 343,
 • kontrola obratu na zdaňovací období roku 2018 a  případná změna zdaňovacího období v roce 2019.

 

V průběhu výkladu bude věnován dostatečný prostor dotazům, které lze zaslat i předem PARIS vzdělávací agentuře na email vzdelavani@paris-karvina.cz. Účastníci semináře obdrží pracovní materiál.

Nabízíme novou publikaci Kraj a obec v pozici plátce DPH autorek Ing. Dagmar Fitříkové a Ing. Lydie Musilové (PARIS 6/2018, 580,- Kč).

Partneři