Vedení spisové služby ve státní správě a samosprávě
Číslo akreditace MŠMT 32178/2016-1-949

8.10.2018


Termín: 8.10.2018 / 09:00-14:00 Místo: Střední škola polytechnická, Nerudova 59, České Budějovice Lektor: PhDr. Irena HAJZLEROVÁ Cena: 1390 Kč Var. symbol: 569

Objednat

Popis semináře

Seminář formou komentovaného výkladu zákona o archivnictví a spisové službě a vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby pomáhá vysvětlit, jak správně uplatnit zákonné předpisy v praxi při výkonu spisové služby u veřejnoprávních původců se zaměřením na veřejnou správu.

Obsah semináře:

 

1. část

·         Úvod do problematiky a potřebná legislativa – zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, pozměněný zákonem č. 56/2014 Sb., vyhláška č. 283/2014 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, která vešla v platnost 1. 1. 2015.

·         Výkon spisové služby ve veřejné správě – organizace, zásady a praxe ve vedení spisové služby ve veřejné správě po novele zákona a vydání nové vyhlášky, vymezení a vysvětlení základních pojmů spisové služby, příjem, třídění, označování a evidence dokumentů, zajištění jejich oběhu, vyřizování, podepisování a odesílání. Tvorba spisového řádu s upozorněním na potřebné náležitosti.

 

2. část

·        Elektronické dokumenty a elektronické systémy spisové služby – jak nakládat s elektronickými dokumenty, rozdíly mezi listinnou a elektronickou spisovou službou, tvorba spisu, autorizovaná konverze dokumentů, vedení elektronické spisové služby v mimořádných situacích.

·        Ukládání a vyřazování dokumentů – vytvoření spisového a skartačního plánu podle vzorů Ministerstva vnitra, příruční registratura, kritéria pro správný chod spisovny, vytvoření skartačního návrhu a bezchybných skartačních seznamů pro skartační řízení. Péče a ochrana dokumentů zaniklých původců – spisová rozluka.

·        Dohled nad vedením spisové služby ve veřejné správě –  kontroly ze strany místně příslušných státních archivů, přestupky při vedení spisové služby, jejich odstraňování a případné sankce.


Výklad bude provázen prezentací
. Vaše dotazy budou zodpovídány v průběhu celého semináře včetně řešení Vašich konkrétních problémů či nejasností.

Účastníci semináře obdrží doprovodný pracovní materiál k obsahu semináře.

Účastníkům nabízíme novou publikaci Spisová služba ve školství autorky PhDr. Ireny Hajzlerové (PARIS 5/2018, cena 290 Kč).

Objednávka semináře

Pole označená * jsou povinná

Pro více účastníků z jedné organizace napište jména vedle sebe a oddělte je čárkou.

Partneři