Spisová služba ve státní správě a školství
Seminář je akreditován MV ČR; Číslo akreditace MŠMT 32178/2016-1-949

4.10.2018

Typ:Státní správa · Město:Pardubice

Termín: 4.10.2018 / 09:00-14:00 Místo: Gymnázium, Mozartova 449, Pardubice Lektor: PhDr. Irena HAJZLEROVÁ Cena: 1390 Kč Var. symbol: 568

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Obce a města mají podle zákona možnost volby, zda povedou spisovou službu v listinné či digitální podobě. Mnohé obce již dlouho používají elektronickou spisovou službu, ale potýkají se s různými problémy. Jiné využívají elektronickou spisovou službu jen částečně – čili využívají jen elektronický podací deník. Na semináři se dozvíte, jaké jsou povinnosti při vedení elektronické spisové služby a na co je potřeba brát zřetel, aby byly elektronické dokumenty evidovány a ukládány správně a aby byla v budoucnu možná jejich elektronická skartace.

Tutéž možnost volby mají také školy a školská zařízení. Mnoho z nich je na tom podobně jako některé obce, a to, že mají pouze elektronický podací deník. Nově od 1. 7. 2017 obdržely mnohé školy od Ministerstva vnitra ČR datovou schránku orgánů veřejné moci. Vedení školy má povinnost tuto datovou schránku používat, přestože třeba vede spisovou službu v listinné podobě. Na semináři budete mít možnost seznámit se s pravidly a postupy, jak správně manipulovat s dokumenty, které obdržíte prostřednictvím datové schránky, a jak u těchto dokumentů evidovat a zachovat řadu prvků, které do budoucna jednoznačně prokážou autentičnost, integritu a nepopiratelnost dokumentu.

U obou veřejnoprávních původců (školy, obce) je nutno se rozhodnout, jakým způsobem povedou spisovou službu. Od roku 2018 již není možné mít pouze elektronický podací deník a druhou část spisové služby – spisovnu a archivní knihu vést v listinné podobě. Na semináři se dozvíte, jaké jsou možnosti a jak správně tuto situaci vyřešit.

 

Obsah semináře:

1. Základní charakteristika zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších platných předpisů a prováděcích vyhlášek č. 645/2004 Sb. a č. 259/2012, která byla změněna vyhláškou č. 283/2014 Sb., s platností od 1. 1. 2015

– spisová služba, její smysl a poslání, předmět spisové služby,

– elektronická spisová služba, práce s digitálními daty v návaznosti

na novelu zákona a prováděcí vyhlášky zákona o archivnictví    a spisové službě

spisový řád jako vnitřní směrnice organizace.

 

2. Organizace manipulace s dokumenty ve školství a ve státní správě

– příjem, třídění, označování a evidence dokumentů, podací deník,

– elektronické dokumenty a elektronické systémy spisové služby

– oběh, vyřizování, podepisování, odesílání dokumentů

– spisový řád, co vše je jeho součástí

 

3. Ukládání a vyřazování dokumentů

– funkce, způsoby a organizace ukládání a vyřazování dokument

ve veřejné správě

– spisový a skartační plán, jeho tvorba a použití

– příruční registratura

– spisovna, kritéria pro vytvoření spisovny

– archivní kniha

– vyřazování dokumentů – skartační řízení

– skartační návrh, skartační seznamy

– správná likvidace dokumentů typu „S“

 

4. Spisová rozluka

 

5. Vedení spisové služby v mimořádných situacích

 

6. Upozornění na specifika spisové služby u obcí a ve školství

 

7. Diskuse a dotazy v průběhu celého semináře (dotazy zasílejte i předem na email paris.ka@seznam.cz)

 

Účastníci semináře obdrží pracovní materiál.

Partneři