Ochrana osobních údajů podle nařízení EU (GDPR) ve školství
Zažádání o akreditaci MŠMT

28.5.2018


Termín: 28.5.2018 / 09:00-14:00 Místo: Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradební 1029, Hradec Králové Lektor: JUDr. Jaromír RICHTER Cena: 1390 Kč Var. symbol: 532

K semináři se nelze přihlásit!

Popis semináře

Program semináře:

  • Problematika ochrany osobních údajů podle GDPR a její dopady ve školství – relevantní právní úprava
  • Vymezení základních pojmů a jejich význam při aplikaci GDPR ve školství
  • Povinnosti škol jako správců a zpracovatelů osobních údajů
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů – ustavení, působnost, pravomoc, odpovědnost
  • Práva subjektů, údajů a zajišťování jejich uplatňování
  • Poznatky z praxe ochrany osobních údajů

Účastníci semináře obdrží pracovní materiál.

V průběhu výkladu bude věnován dostatečný prostor dotazům, které lze zaslat i předem pořádající vzdělávací agentuře.

Pokud bude adaptační zákon GDPR schválen k datu konání semináře, uzpůsobíme obsah semináře k výkladu zákona.

Partneři