Cestovní náhrady ve školství v příkladech – ZRUŠENO
Číslo akreditace MŠMT 32178/2016-1-949

17.4.2018

Typ:Školství · Město:Praha

Termín: 17.4.2018 / 09:00-14:00 Místo: Dům dětí a mládeže, Slezská 21/920, Praha 2 Lektor: Ing. Karel JANOUŠEK Cena: 1390 Kč Var. symbol: 500

K semináři se nelze přihlásit!

Popis semináře

Seminář je určen pro pracovníky ve školství, kteří si chtějí prohloubit znalosti a získat komplexní informace týkající se pracovních cest a cestovních náhrad, a to nejen pracovníkům, kteří se zabývají zpracováním cestovních příkazů – jejich kontrolou, vyplácením náhrad a účtováním, ale i osobám, které rozhodují o vyslání pracovníků na pracovní cesty a potřebují znát správnou metodiku postupu. Na konkrétních příkladech cest ředitelů, pedagogů a dalších zaměstnanců školy (i jiných osob) budou podrobně vysvětleny základní principy a postupy při poskytování cestovních náhrad včetně způsobu prokazování a výpočtu výše jednotlivých druhů cestovních a podobných náhrad, a to i ve složitějších případech, které zákoník práce neřeší. Budou také zdůrazněny případy, kdy často dochází k chybám.

Obsah:

 • komu a kdy cestovní náhrady přísluší a komu je lze poskytnout
 • co je a co není pracovní cesta,
 • cestovní náhrady při odborném vzdělávání zaměstnanců,
 • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance,
 • podmínky konání pracovní cesty, používání tiskopisů cestovní příkaz,
 • prokazování a výpočet výše jednotlivých druhů cestovních náhrad (jízdní výdaje veřejnou hromadnou dopravou, MHD a při používání soukromých vozidel, ubytování, stravné, zahraniční stravné, kapesné, nutné vedlejší výdaje),
 • snižování stravného při bezplatně poskytnutém jídle, stravné a strava za sníženou úhradu,
 • používání soukromých vozidel a daň silniční,
 • zvláštnosti při cestách letadly, doba trvání letu, časová pásma apod.,
 • zúčtovatelná záloha na cestovní náhrady, termíny a postupy jejího vyúčtování, neposkytnutí zálohy,
 • používání soukromých platebních karet,
 • vypořádání cestovních náhrad, doplatek, přeplatek, zaokrouhlování,
 • kurzy pro přepočet měn při vyúčtování a účtování o cestovních náhradách,
 • přerušení pracovní cesty,
 • paušalizace cestovních náhrad jako významný prvek snížení administrativy,
 • diskuze, odpovědi na dotazy, řešení konkrétních problémů.
  Účastníci obdrží písemné materiály (podstatná část prezentace).

Partneři