Novelizace účetních předpisů pro vybrané účetní jednotky od 1. 1. 2018.Sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2017.DPH pro neplátce DPH.
Číslo akreditace MŠMT 32178/2016-1-949

16.3.2018

Typ:Školství · Město:Karviná

Termín: 16.3.2018 / 09:00-14:00 Místo: Magistrát města Karviné, Karola Sliwky 50, Karviná-Fryštát Lektor: Ing. Andrea HOŠÁKOVÁ Cena: 1100 Kč Var. symbol: 488

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Platná účetní legislativa 2018: – novela vyhlášky 270/2010 Sb., zejména zjednodušená inventura ostatních pasiv,

novela 397/2017 Sb. vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění – obsahové vymezení pohledávek, závazků, cenin, rozšíření ocenění sbírky muzejní povahy,

– platné znění zákona o účetnictví.

Daň z příjmů právnických osob:

druhy příjmů z hlediska daně z příjmů právnických osob,

– daňový základ z jednotlivých hlavních činností, rozpouštění režijních nákladů,

– bezúplatné příjmy a osvobození od daně z příjmů – novelizace § 19b ZDP,

– nepeněžní majetkový prospěch zejména ve vazbě na smlouvy o výpůjčce – řešení do daňového přiznání k dani z příjmů,

– daňové odpisy a možnost jejich uplatnění dle novelizovaného znění § 28 odst. 1 ZDP,

položky zvyšující a snižující daňový základ včetně novelizovaného znění § 20 odst. 7 ZDP,

– úprava základu daně, slevy na dani,

– prokazování ušetřené daně – změna na jednoleté následující období,

– sestavení daňového přiznání k dani z příjmů podle jednotlivých řádků DAP.

DPH pro neplátce DPH:

  • sledování obratu osoby povinné k dani,
  • přijetí služby či zboží osobou identifikovanou k DPH.

Pro účastníky semináře je připraven podkladový pracovní materiál.      

Dotazy k semináři můžete zaslat předem na email vzdelavani@paris-karvina.cz

Partneři