Praktické uplatňování DPH v roce 2024 u škol a školských zařízení
Akreditace MŠMT

16.11.2023

Typ:Školství · Město:Ostrava

Termín: 16.11.2023 / 09:00-14:00 Místo: Dům kultury AKORD, Ostrava - Zábřeh, Nám. SNP 1 Lektor: Ing. Dagmar FITŘÍKOVÁ Cena: 1690 Kč Var. symbol: 439

Objednat

Popis semináře

Seminář je zaměřen na specifika uplatňování DPH u subjektů, které působí v oblasti výchovy a vzdělávání. V průběhu semináře bude prezentován výklad vybraných ustanovení zákona o DPH podle právního stavu platného v roce 2023 s upozorněním na změny připravované pro rok 2024. V rámci semináře bude prezentován výklad zaměřený na specifické postupy spojené s podáním DAP k DPH za poslední zdaňovací období.

Seminář je určen vedoucím pracovníkům, ekonomům a účetním všech typů škol včetně vysokých škol.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Aktuality v oblasti DPH pro rok 2023, aktuální výklady MF a GFŘ – dopad do praxe škol a školských zařízení
  • Sazby DPH – změny v oblasti sazeb DPH v roce 2024, oprava chybně uplatněné sazby DPH
  • Uskutečněná plnění – charakter plnění u různých typů škol a jejich daňový režim s dopady na postup při uplatnění nároku na odpočet daně.
  • Nárok na odpočet daně – pravidla pro jeho uplatnění se zaměřením na specifika škol a školských zařízení
  • Majetek vytvořený vlastní činností – aktuální stav a přepokládaný vývoj v této oblasti, specifický postup při uplatnění nároku na odpočet
  • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku – vysvětlení správného postupu se zaměřením na praxi u různých typů škol
  • Zvláštní režim pro cestovní službu – kdy a kdo jej použije, vysvětlení pravidel pro jeho využití ve školské praxi
  • Vybraná problematika DPH – oblasti DPH se zaměřením na praxi škol a školských zařízení, které jsou předmětem častých dotazů
  • Závěr roku – specifické postupy spojené s podáním DAP k DPH za poslední zdaňovací období
  • Diskuse a odpovědi na dotazy (dotazy lze zaslat i před seminářem na email ka@seznam.cz; vybrané dotazy budou zapracovány včetně řešení do prezentace).

Účastníci obdrží pracovní materiály – standardní prezentaci, zadání a řešení modelových příkladů a další metodické materiály k vybraným oblastem uplatňování DPH.

 

 

 

 

Objednávka semináře

Partneři