Registr smluv ve školské praxi

10.10.2023

Typ:Školství · Město:Praha

Termín: 10.10.2023 / 9:00 - 14:00 Místo: Dům dětí a mládeže, Slezská 21/920, Praha 2 Lektor: Mgr. Jan Šmíd Cena: 1690 Kč Var. symbol: 430

Objednat

Popis semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky se základními principy zákona o registru smluv, poskytnout úplný přehled o ustanoveních zákona a jejich významu, vysvětlit požadavky a povinnosti vyplývající z tohoto zákona. Seminář je zaměřen především na praktické zadávání smluv do registru, tedy konkrétní postupy, jak jednotlivé položky vyplňovat, včetně jejich kontroly, přes které webové rozhraní, což souvisí s anonymizací vkládaných smluv s důrazem na to, jak předcházet chybám.

OBSAH SEMINÁŘE:

Účastníkům bude představen zákon o registru smluv, jeho význam, koho se týká (povinné subjekty (a jaké povinnosti pro tyto subjekty ze zákona vyplývají, případně jaké jsou následky při nedodržení těchto povinností).

 

Základní principy a ustanovení zákona

Přehled hlavních principů a cílů zákona. Vysvětlení důležitých pojmů a jejich významu. Vymezení povinných subjektů
(smluvních stran), které mají povinnost zveřejňovat smlouvy splňující zákonné požadavky.

 

Povinnosti a požadavky

Podmínky vkládání smluv do registru. Vysvětlení povinností jednotlivých subjektů v rámci zákona. Vymezení požadavků, které zákon stanovuje. Vkládání smluv do registru a problémy při nesplnění této povinnosti. Povinné uveřejňování smluv a dalších dokumentů – jaké smlouvy a další dokumenty (dodatky a přílohy) musí být do registru vloženy. Výjimky z povinnosti uveřejňování  a v jakých případech smlouvy do registru vkládat.

 

Implementace zákona v praxi

Praktický postup vkládání smluv do registru krok za krokem. Konkrétní postupy přímo v rozhraní registru smluv, vyplnění jednotlivých položek (včetně jejich kontroly) s důrazem na nejčastější chyby. Řešení potenciálních výzev a obtíží při implementaci.

 

Diskuze a odpovědi na praktické dotazy účastníků semináře.

Účastníci obdrží prezentaci včetně názorných obrazových podkladů z rozhraní registru smluv s popisky.

Objednávka semináře

Partneři