Pracovní cesty a cestovní náhrady ve školství v příkladech pro rok 2022
číslo akreditace MŠMT 33339/2019-2-1107

24.10.2022

Typ:Školství · Město:Ostrava

Termín: 24.10.2022 / 09:00 - 14:00 Místo: Dům kultury AKORD, Ostrava - Zábřeh, Nám. SNP 1 Lektor: Ing. Karel JANOUŠEK Cena: 1690 Kč Var. symbol: 355

Objednat

Popis semináře

Webinář je určen pracovníkům ve školství, kteří si chtějí prohloubit znalosti týkající se pracovních cest a cestovních náhrad. Na konkrétních příkladech budou vysvětleny základní principy a postupy od sjednání pracovní smlouvy, nařízení pracovní cesty, poskytnutí zálohy na cestovní náhrady, vyúčtování cestovních náhrad vč. prokazování a výpočtu výše jednotlivých druhů náhrad až po vypořádání doplatku či přeplatku se zaměstnancem.

 

Obsah:

 • co je a co není pracovní cesta,
 • co jsou cestovní náhrady, komu a kdy přísluší a komu je lze poskytnout,
 • podstatný vliv některých ustanovení pracovní smlouvy na cestovní náhrady,
 • financování cestovních náhrad (provozní prostředky, ESF, dotace, granty apod.)
 • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance před a po pracovní cestě,
 • podmínky konání pracovní cesty,
 • prokazování a výpočet výše jednotlivých druhů cestovních náhrad (jízdní výdaje veřejnou hromadnou dopravou, MHD a při používání soukromých vozidel, výdaje za ubytování, nutné vedlejší výdaje, stravné, zahraniční stravné, kapesné, vliv bezplatně poskytnutého jídla),
 • stravné a strava za sníženou úhradu (menu stravenky, finanční příspěvek na stravování),
 • náhrady při výkonu práce doma a z domu,
 • záloha na cestovní náhrady, termíny a postupy jejího vyúčtování, neposkytnutí zálohy,
 • používání platebních karet k úhradě výdajů na pracovní cestě,
 • vypořádání cestovních náhrad se zaměstnancem, doplatek, přeplatek, zaokrouhlování,
 • kurzy pro přepočet měn při vyúčtování a účtování o cestovních náhradách,
 • možné způsoby snížení administrativy,
 • případné změny pro rok 2022,
 • diskuze, odpovědi na dotazy, řešení konkrétních problémů.

 

Účastníci semináře obdrží pracovní materiály.

 

Objednávka semináře

Partneři

Upozornění

Pokud jste dne 15.6.2022 objednávali na našem webu publikaci nebo seminář, prosím, kontaktujte nás, náš web měl technický výpadek.
Holler Box