Praktické uplatňování DPH u územně samosprávných celků, škol a školských zařízení v roce 2022 a 2023
Akreditace MVČR a MŠMT

25.11.2022

Typ:Školství · Město:Jihlava

Termín: 25.11.2022 / 09:00-14:00 Místo: Střední škola stavební, Žižkova 1939/20, Jihlava Lektor: Ing. Dagmar FITŘÍKOVÁ Cena: 1690 Kč Var. symbol: 352

Objednat

Popis semináře

Seminář je zaměřen na specifika uplatňování DPH u krajů, měst, obcí (ÚSC) a také škol a školských zařízení. V průběhu semináře bude prezentován výklad vybraných ustanovení zákona o DPH podle právního stavu platného v roce 2022 s využitím příkladů a dotazů z praxe a se zaměřením na běžné i problémové oblasti uplatňování DPH. Výklad bude prezentován formou příkladů, jejichž součástí bude stručný právní rámec, návrh řešení a jeho zdůvodnění včetně promítnutí příslušných údajů do daňového přiznání k DPH a kontrolního hlášení. V rámci semináře budou účastníci upozorněni na změny v oblasti DPH připravované pro rok 2023.

Seminář je určen zejména ekonomům a účetním krajů, měst, obcí, škol a školských zařízení.

OBSAH SEMINÁŘE

 • Aktuality v oblasti DPH pro rok 2022, aktuální výklady MF a GFŘ – jejich dopad do praxe škol a školských zařízení, upozornění na změny v roce 2023.
 • Základní pojmy – vybrané pojmy pro účely DPH se zaměřením na ÚSC a školy.
 • Sledování obratu pro účely DPH – zvýšení limitu pro registraci a deregistraci a dopady této změny, praktický postup.
 • Předmět daně – vymezení předmětu daně, plnění, která nejsou předmětem daně, přeúčtování, dotace, finanční příspěvky.
 • Sazby daně – zdroje informací, kontrola správnosti sazby daně uplatněné dodavatelem, chybně uplatněná daň a její důsledky.
 • Vznik povinnosti přiznat daň – zálohy, den uskutečnění plnění.
 • Základ daně – postup při stanovení základu daně u nepeněžitého plnění (směny majetku).
 • Daňové doklady – náležitosti daňových dokladů, přiřazování faktur do základních skupin ve vazbě na uplatnění nároku na odpočet daně.
 • Nárok na odpočet daně – pravidla pro uplatňování nároku na odpočet daně v plné a částečné výši, úprava a vyrovnání odpočtu.
 • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku – výjimky vztahující se na ÚSC, fikce režimu přenesení daňové povinnosti v praxi, časový nesoulad, upozornění na časté chyby a jejich dopady.
 • Osvobozená plnění bez nároku na odpočet – nájem nemovitých věcí, vzdělávací činnost, kulturní a sportovní činnost.
 • Přeshraniční plnění – nejčastější příklady řešení v praxi.
 • Vybrané oblasti – majetek vytvořený vlastní činností, úplatný převod nemovitých věcí, sestavení DAP k DPH za poslední období roku 2022.
 • Diskuse a odpovědi na dotazy (dotazy lze zaslat i před seminářem na email ka@seznam.cz; vybrané dotazy budou zapracovány včetně řešení do prezentace).

 

Účastníci obdrží pracovní materiály – standardní prezentaci a další metodické materiály k vybraným oblastem uplatňování DPH.

Účastníkům semináře nabízíme publikaci DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace, 1. vydání, autoři Ing. Lydie Musilová, Ing. Milan Lang (PARIS 1/2020, platná pro rok 2022, cena 480Kč + manipulační náklady, brož., 304stran).

Objednávka semináře

Partneři