Praktické uplatňování DPH v roce 2022 a 2023 u škol a školských zařízení
Akreditace MŠMT

24.11.2022

Typ:Školství · Město:Praha

Termín: 24.11.2022 / 09:00-14:00 Místo: Dům dětí a mládeže, Slezská 21/920, Praha 2 Lektor: Ing. Dagmar FITŘÍKOVÁ Cena: 1690 Kč Var. symbol: 351

Objednat

Popis semináře

Seminář je zaměřen na specifika uplatňování DPH u subjektů, které působí v oblasti výchovy a vzdělávání. V průběhu semináře bude prezentován výklad vybraných ustanovení zákona o DPH podle právního stavu platného v roce 2022 s využitím příkladů a dotazů z praxe a se zaměřením na běžné i problémové oblasti uplatňování DPH. Výklad bude prezentován formou příkladů, jejichž součástí bude stručný právní rámec, návrh řešení a jeho zdůvodnění včetně promítnutí příslušných údajů do daňového přiznání k DPH a kontrolního hlášení. V rámci semináře budou účastníci upozorněni na další změny v oblasti DPH připravované pro rok 2022/2023.

Seminář je určen vedoucím pracovníkům, ekonomům a účetním všech typů škol včetně vysokých škol.

 

OBSAH SEMINÁŘE

  • Aktuality v oblasti DPH pro rok 2022, aktuální výklady MF a GFŘ – jejich dopad do praxe škol a školských zařízení, upozornění na změny v roce 2023.
  • Základní informace – charakter poskytovaných plnění u různých typů škol ve vazbě na postup při uplatnění nároku na odpočet daně.
  • Předmět daně – vymezení předmětu daně, plnění, která nejsou předmětem daně, přeúčtování, dotace, finanční příspěvky.
  • Sazby daně – zdroje informací, kontrola správnosti sazby daně uplatněné dodavatelem, chybně uplatněná daň a její důsledky.
  • Vznik povinnosti přiznat daň – zálohy, den uskutečnění plnění.
  • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku – fikce režimu přenesení daňové povinnosti v praxi, časový nesoulad, upozornění na časté chyby a jejich dopady.
  • Daňové doklady – náležitosti daňových dokladů, přiřazování faktur do základních skupin ve vazbě na uplatnění nároku na odpočet daně.
  • Přijaté zahraniční faktury – pořízení služeb a zboží z EU a třetích zemí, dovoz zboží, povinnosti příjemce plnění, uvádění údajů DAP k DPH a v kontrolním hlášení.
  • Praktický postup ve vybraných oblastech – kontrolní vazby v běžném období a na konci roku, nájemní vztahy, ubytování a stravování, praktická výuka, rekvalifikace, jazykové vzdělávání, majetek vytvořený vlastní činností, prodej vyřazeného majetku.
  • Diskuse a odpovědi na dotazy (dotazy lze zaslat i před seminářem na email ka@seznam.cz; vybrané dotazy budou zapracovány včetně řešení do prezentace).

 

Účastníci obdrží pracovní materiály – standardní prezentaci, zadání a řešení modelových příkladů a další metodické materiály k vybraným oblastem uplatňování DPH.

Účastníkům semináře nabízíme publikaci DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace, 1. vydání, autoři Ing. Lydie Musilová, Ing. Milan Lang (PARIS 1/2020, cena 480Kč + manipulační náklady, brož., 304 stran).

Objednávka semináře

Partneři