ON-LINE webinář – FKSP a další fondy školských a ostatních příspěvkových organizací
Číslo akreditace MŠMT 33339/2019-2-1107, MV ČR AK/PV-377/2019, AK/VE-237/2019

7.10.2022

Typ:Školství · Město:ON-LINE

Termín: 7.10.2022 / 09:00-14:00 Místo: ON-LINE Lektor: Ing. Petr SIKORA Cena: 1490 Kč Var. symbol: 344

Objednat

Popis semináře

Webinář je určen zejména vedoucím zaměstnancům, ekonomům a účetním nejen školských příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je územní samosprávný celek (obec, DSO, kraj). Největší pozornost bude věnována FKSP.

Pro hospodaření příspěvkových organizací je příznačná jednoznačně stanovená účelovost peněžních prostředků. Beze zbytku to platí i pro příspěvkové organizace, které musí důsledně rozlišovat investiční a provozní prostředky, přičemž podle rozpočtových pravidel navíc tvoří a používají čtyři peněžní fondy s taxativně stanovenou tvorbou a možnostmi použití. Fondové hospodaření přináší četná úskalí vyplývající jednak ze zažitých (legislativou nepodložených) stereotypů a také bohužel z nejasné formulace některých ustanovení rozpočtových pravidel. Nesprávná tvorba a použití peněžních fondů ale zpravidla znamená porušení rozpočtové kázně, za které zřizovatel ukládá sankční odvod. Vymezení tvorby
a použití všech fondů bude proto klíčovou náplní semináře. Velká pozornost bude věnována posledním novelám vyhlášky o FKSP, které přinesly nové možnosti použití fondu a upravily některé stávající. Účastníci semináře budou také upozorněni na operace s peněžními fondy, které schvaluje zřizovatel. Stranou pozornosti nezůstane ani povinné ověřování peněžního krytí fondu investic a povinnost inventarizovat peněžní fondy.

Účastníci semináře mohou dopředu zasílat své dotazy na adresu: petr-sikora@centrum.cz. Dotazy bude samozřejmě možné pokládat také během semináře.

 

Program

1) Legislativní rámec

 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb
 • vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky

2) Fond kulturních a sociálních potřeb

 • tvorba
 • použití (nové možnosti po posledních novelách: zdravotnické benefity, peněžitý příspěvek
  na stravování)

3) Rezervní fond

 • tvorba
 • použití

4) Fond investic

 • tvorba
 • použití
 • definování investičních výdajů (pořízení investičního majetku, technické zhodnocení)

5) Povinné ověřování peněžního krytí fondu investic

 • peněžně nekrytá část fondu a příčiny jejího vzniku, inventarizace

6) Fond odměn

 • tvorba
 • použití

7) Rozpočtová kázeň

 • souvislost porušování rozpočtové kázně s tvorbou a použitím peněžních fondů
 • sankce za porušení rozpočtové kázně.

 

Účastníci webináře obdrží elektronicky pracovní materiály (například přehled nejdůležitějších změn vyhlášky o FKSP, vzor zjednodušeného inventurního soupisu fondu investic a informace o peněžitém příspěvku na stravování). V průběhu celého webináře bude možné klást dotazy k probírané problematice, dotazy lze zaslat i před seminářem na email: petr-sikora@centrum.cz.

Účastníkům nabízíme aktuální publikaci FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, autor Ing. Petr SIKORA (PARIS 9/2022, 120 stran, CD-R s přílohami, 2. vydání, cena 320 Kč.

 

 

Přihlášeným účastníkům zašleme před konáním webináře:

 • odkaz a pokyny pro přihlášení na webinář v prostředí ZOOM 
 • soubor pracovního materiálu

Během, případně po skončení webináře:

 • fakturu, osvědčení

Objednávka semináře

Partneři

Upozornění

Pokud jste dne 15.6.2022 objednávali na našem webu publikaci nebo seminář, prosím, kontaktujte nás, náš web měl technický výpadek.
Holler Box