Aktuální právní problémy ve školství, právní poradna pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení
Číslo akreditace MŠMT 33339/2019-2-1107, MV ČR AK/PV-374/2019, AK/VE-234/2019

27.4.2022

Typ:Školství · Město:Ostrava

Termín: 27.4.2022 / 09:00-14:00 Místo: Dům kultury AKORD, Ostrava - Zábřeh, Nám. SNP 1 Lektor: JUDr. PhDr. Jiří VALENTA Cena: 1690 Kč Var. symbol: 309

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Seminář je zaměřen na současný stav a vývoj pracovněprávní, školské a související legislativy.

Cílem semináře je odpovědět na veškeré otázky, které v současné době nejvíce zajímají vedoucí pracovníky škol a školských zařízení.

Obsah semináře můžete sami ovlivnit a podílet se zasláním návrhů témat, která Vás zajímají a dotazů, na které chcete odpovědět.

 

K vybraným komentářům a diskusnímu fóru jsou připravena následující témata:

  • aplikace vybraných ustanovení zákoníku práce ve školství, včetně informací k novele zákoníku práce
  • obecné otázky pracovního práva ve školství (vznik a zánik pracovního poměru, odpovědnost za škody, a další)
  • nová právní úprava dovolené
  • práce z domova u pedagogických i nepedagogických pracovníků
  • pracovněprávní aspekty dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
  • aktuální změny školské legislativy (zejména novely školských zákonů a prováděcích předpisů)
  • aktuální výkladové problémy z různých oblastí práva při řízení školy nebo školského zařízení.

 

Právní předpisy, které budou tvořit legislativní rámec semináře:

  • č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  • č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
  • č. 262/2006 Sb., zákoník práce

 

Vaše dotazy můžete zaslat také i před konáním semináře na email paris.ka@seznam.cz.

 

 

Partneři