Účetnictví školských příspěvkových organizací – transfery, příspěvky, dary
Číslo akreditace MŠMT 33339/2019-2-1107 a MVČR AK/PV-378/2019, AK/VE-238/2019

11.5.2022

Typ:Školství · Město:Pardubice

Termín: 11.5.2022 / 9:00 - 15:00 Místo: Dům dětí a mládeže ALFA - odloučené pracoviště DELTA, Gorkého 2658, Pardubice Lektor: Ing. Zdeněk NEJEZCHLEB Cena: 1690 Kč Var. symbol: 295

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Určen pro vedoucí pracovníky, ekonomy, účetní škol a školských zařízení a odborné pracovníky ÚSC zabývající se školstvím.

Cílem semináře je vysvětlení účtování přijatých transferů, příspěvků zřizovatele a darů v podmínkách školských příspěvkových organizací s důrazem na vysvětlení nejčastějších chyb, které se objevují v praxi. Řešení praktických problémů účetnictví příspěvkových organizací na základě dotazů účastníků školení

 

Obsah semináře:

a) Přijaté příspěvky od zřizovatele

 • varianty příspěvků a jejich účtování
 • předfinancování dotací prostřednictvím příspěvků/návratných finančních výpomocí zřizovatel

 

b) Přijaté transfery

 • varianty jednotlivých transferů a jejich účtování
 • dotace z prostředků EU
 • transfery účelově určené na pořízení zásob
 • transfery v cizí měně
 • problematika účtu 403

 

c) Přijaté dary

 • druhy darů a jejich zaúčtování (rezervní fond, fond investic, FKSP)
 • související problematika zdanění daní z příjmů

 

d) řešení konkrétních dotazů účastníků školení (zaslaných předem účastníky semináře) – k problematice účetnictví a případně i zdaňování (DPPO, případně DPH). Pokud budete mít dotazy, přivítáme jejich zaslání předem emailem na adresu paris.ka@seznam.cz tak, aby mohlo dojít k jejich řádnému zapracování do podkladových materiálů (nejlépe do 10 dní předem).

 

Účastníkům semináře budou předány pracovní materiály.

 

Účastníkům semináře nabízíme tyto publikace:

 • Praktické účetní příklady školských příspěvkových organizací, 1. vydání, autor Ing. Zdeněk Nejezchleb (PARIS 2/2022, cena 450Kč, brož., 256 stran, elektronické přílohy)
 • Účetnictví školské příspěvkové organizace, 2. vydání, autor Ing. Zdeněk Nejezchleb (PARIS 4/2017, platné pro rok 2022, cena 398Kč, brož., 413 stran, CD-R s přílohami)

Partneři