ON-LINE webinář – Praktické uplatňování DPH v roce 2022 u škol a školských zařízení
SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN MŠMT č. 33339/2019-2-1107

31.5.2022

Typ:Školství · Město:ON-LINE

Termín: 31.5.2022 / 09:00-14:00 Místo: ON-LINE Lektor: Ing. Dagmar FITŘÍKOVÁ Cena: 1490 Kč Var. symbol: 294

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Seminář je zaměřen na specifika uplatňování DPH u subjektů, které působí v oblasti výchovy a vzdělávání. V průběhu semináře bude prezentován výklad vybraných ustanovení zákona o DPH podle právního stavu platného v roce 2022 s využitím příkladů a dotazů z praxe a se zaměřením běžné i problémové oblasti uplatňování DPH. Výklad bude prezentován formou příkladů, jejichž součástí bude stručný právní rámec, návrh řešení a jeho zdůvodnění včetně promítnutí příslušných údajů do daňového přiznání k DPH a kontrolního hlášení. V rámci semináře budou účastníci upozorněni na další změny v oblasti DPH připravované pro rok 2022/2023.

Seminář je určen vedoucím pracovníkům, ekonomům a účetním všech typů škol včetně vysokých škol.

 

OBSAH SEMINÁŘE

  • Aktuality v oblasti DPH pro rok 2022, aktuální výklady MF a GFŘ – jejich dopad do praxe škol a školských zařízení.
  • Základní informace – charakter poskytovaných plnění u různých typů škol ve vazbě na postup při uplatnění nároku na odpočet daně.
  • Dlouhodobý majetek – upozornění na změny v oblasti nakládání s majetkem ve vazbě na DPH.
  • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku – příklady z praxe, fikce režimu přenesení daňové povinnosti, časový nesoulad mezi přijetím dokladu a jeho promítnutím v daňovém přiznání k DPH.
  • Přijaté tuzemské faktury – náležitosti daňových dokladů, přiřazování faktur do základních skupin ve vazně na uplatnění nároku na odpočet daně.
  • Přijaté zahraniční faktury – přijatá plnění (přijaté zahraniční faktury) za služby a zboží z EU a třetích zemí, povinnosti příjemce plnění, uvádění údajů DAP k DPH a v kontrolním hlášení, upozornění na časté chyby.
  • Diskuse a odpovědi na dotazy (dotazy lze zaslat i před seminářem na email ka@seznam.cz; vybrané dotazy budou zapracovány včetně řešení do prezentace).

 

Účastníci obdrží pracovní materiály – standardní prezentaci, zadání a řešení modelových příkladů a další metodické materiály k vybraným oblastem uplatňování DPH.

 

Účastníkům semináře nabízíme publikaci DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace, 1. vydání, autoři Ing. Lydie Musilová, Ing. Milan Lang (PARIS 1/2020, cena 480Kč + manipulační náklady, brož., 304 stran)

 

Partneři