ON-LINE webinář – Praktické uplatňování DPH v roce 2022 u vysokých škol
AKREDITACE MŠMT č. 33339/2019-2-1107

29.4.2022

Typ:Školství · Město:ON-LINE

Termín: 29.4.2022 / 09:00-14:00 Místo: ON-LINE Lektor: Ing. Dagmar FITŘÍKOVÁ Cena: 1490 Kč Var. symbol: 291

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Přihlášeným účastníkům zašleme před konáním webináře:

 • odkaz a pokyny pro přihlášení na webinář v prostředí ZOOM 
 • soubor pracovního materiálu

Každý účastník obdrží po skončení webináře na email akreditované osvědčení MŠMT a fakturu.

 

Webinář je zaměřen na specifika uplatňování DPH u vysokých škol. V průběhu webináře bude prezentován výklad vybraných ustanovení zákona o DPH podle právního stavu platného v roce 2022 s využitím praktických zkušeností při aplikaci zákona o DPH se zaměřením na činnost vysokých škol.

V rámci webináře budou účastníci upozorněni na připravované změny v oblasti DPH pro období 2022/2023.

Webinář je určen vedoucím pracovníkům, ekonomům a účetním vysokých škol a všem, které tato oblast uplatňování DPH zajímá.

 

OBSAH WEBINÁŘE

 • Změny v oblasti DPH pro rok 2022/2023, aktuální výklady MF a GFŘ se zaměřením na vysoké školy.
 • Internetové obchody (e-commerce novela) – koho se týkají, upozornění na možné chyby.
 • Pořízení zboží z EU a dovoz zboží – základní orientace u přeshraničních nákupů zboží vyskytujících se u vysokých škol.
 • Dlouhodobý majetek – praktický postup v oblasti nakládání s majetkem ve vazbě na uplatnění nároku a jeho korekci ve fázi pořízení, užívání a vyřazení majetku z různých důvodů (prodej, darování, zničení, ztráta).
 • Nárok na odpočet daně – aplikace poměrného a krátícího koeficientu v praxi vysokých škol; upozornění na časté chyby.
 • Činnost poskytovaná na vysokých školách – vzdělávání a související činnosti, poskytování ubytovacích a stravovacích služeb, poskytnutí sportovních zařízení, přípravné kurzy atp.
 • Výzkumná a vědecká činnost vysokých škol – postup při uplatnění nároku na odpočet daně, dotace ve vazbě na odpočet daně.   
 • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku – stavební práce, vybrané zboží se zaměřením na   příklady z praxe, fikce režimu přenesení daňové povinnosti, časový nesoulad mezi přijetím dokladu a jeho promítnutím v daňovém přiznání k DPH.
 • Přeshraniční služby – přijaté zahraniční faktury za služby z EU a třetích zemí, povinnosti příjemce plnění, uvádění údajů DAP k DPH a v kontrolním hlášení, upozornění na časté chyby.
 • Diskuse a odpovědi na dotazy (dotazy lze zaslat i před webinářem na email paris.ka@seznam.cz; vybrané dotazy budou zapracovány včetně řešení do prezentace).

 

Účastníci obdrží pracovní materiály – standardní prezentaci, zadání a řešení modelových příkladů a další metodické materiály k vybraným oblastem uplatňování DPH.

Účastníkům webináře nabízíme publikaci DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace, 1. vydání, autoři Ing. Lydie Musilová, Ing. Milan Lang (PARIS 1/2020, cena 480Kč + manipulační náklady, brož., 304 stran)

Partneři