VIDEO KURZ S ON-LINE KONZULTACÍ – Účetnictví školských příspěvkových organizací zřízených územně samosprávnými celky – inventarizace a závěrka roku 2021
Číslo akreditace MŠMT 33339/2019-2-1107 a MVČR AK/PV-378/2019, AK/VE-238/2019

7.1.2022

Typ:Školství · Město:ON-LINE

Termín: 7.1.2022 / 8:00 - 11:00 Místo: ON-LINE Lektor: Ing. Zdeněk NEJEZCHLEB Cena: 1490 Kč Var. symbol: 285

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Tento kurz bude rozdělen do dvou základních částí. V první části dostanou účastníci k dispozici videa věnovaná tématům, která uvádíme níže. V rámci videí je obsažen výklad lektora. K videím dostanete elektronicky také podkladové materiály.

V druhé části budete mít možnost zúčastnit se on-line diskuse, která bude vždy pro definovanou skupinu účastníků. V rámci této on-line diskuse budou řešeny konkrétní dotazy, které budete moci zaslat dopředu před on-line diskusí (preferovaný způsob), případně je můžete položit i během on-line diskuse.

Základní téma:

Inventarizace u vybraných účetních jednotek

Forma a podklady, které účastníci dostanou k dispozici

  1. nahraná videa k problematice inventarizace včetně podkladových materiálů k nim. Tato videa lektor nahrál v říjnu a listopadu 2021 a jsou zaměřena na zvládnutí procesu inventarizace. Upozorňujeme, že videa byla nahrávána tak, aby řešila společně problematiku USC i příspěvkových organizací. Časový rozsah těchto videí je cca 200 minut (rozděleno do cca 15 částí).
  2. vzory jednotlivých dokumentů k inventarizacím (budeme pracovat se vzory, které lektor připravil pro web „pouctuje.cz“) – tedy soupis, zpráva, plán inventur, směrnice a další.

Vedlejší téma:

Vybrané záležitosti související se závěrkou roku 2021

(zaměřeno na mimořádnosti související s kovidovým rokem)

Forma a podklady, které účastníci dostanou k dispozici

Nahraná videa k jednotlivým problémům včetně podkladových materiálů – zatím předpokládám následující témata zaměřená přímo na problematiku školských PO:

  • úpravy odpočtu DPH a jejich zaúčtování (s ohledem na výkyvy koeficientů 2020, 2021)
  • možná řešení nedočerpaných provozních příspěvků zřizovatelů na konci roku 2021
  • problematika zásob (nepotřebné zásoby, likvidace zásob …)
  • dohadné položky na energie, vliv prominutí DPH a další
  • problematika kalkulací v kovidových letech 2020 – 2022
  • upozornění na případné změny legislativy 2022

Předpokládaný rozsah je max 10 videí – tedy v rozsahu do 100 minut (bude ještě upřesňováno podle legislativního vývoje). K tomu budou k dispozici podkladové materiály.

Komu je kurz určen:

Vedoucím pracovníkům, ekonomům, účetním škol a školských zařízení a odborným pracovníkům ÚSC.

 

Partneři