ON-LINE webinář – Vnitřní kontrolní systém školské příspěvkové organizace – schvalování výdajů
Číslo akreditace MŠMT 10525/2020-2-350, MV ČR AK/PV-373/2019, AK/VE-233/2019

28.1.2022

Typ:Školství · Město:ON-LINE

Termín: 28.1.2022 / 09:00-14:00 Místo: ON-LINE Lektor: Ing. Petr SIKORA Cena: 1490 Kč Var. symbol: 283

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Webinář Vnitřní kontrolní systém školské příspěvkové organizace bude primárně zaměřen na proces provádění vnitřní kontroly včetně naplňování povinností ředitelů v této oblasti. Během webináře také probereme ty nejdůležitějším písemnosti související s vnitřní kontrolou (limitovaný a individuální příslib, pověření k provádění předběžné řídící kontroly). Velkou pozornost budeme věnovat schvalování veřejných výdajů příspěvkových operací a problémům s tím spojeným. Je totiž nezbytné, aby byl každý veřejný výdaj průkazně doložen a také v souladu s platnou legislativou schválen.

V rámci výkladu o průběžné a následné kontrole si zdůrazníme význam inventarizace a také se zaměříme na časté chyby při jejím provádění. Vysvětlíme si také způsob, jak by se ředitel příspěvkové organizace mohl vypořádat s definováním kritérií pro hospodárnost, účelnost a efektivnost.

Obsah webináře bude vycházet také ze zaslaných dotazů a samozřejmě zohlední aktuální stav kontrolní legislativy.

 

OBSAH

 1. Vnitřní kontrola v systému finanční kontroly
 • zákon o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláška
 • stručný úvod do problematiky (základní pojmy, povinnosti ředitele organizace, řídící kontrola a interní audit)
 • transformace obecně platných postupů do vnitřní směrnice
 1. Předběžná řídící kontrola
 • schvalovací postupy dle prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole
 • limitovaný příslib, individuální příslib
 • možné personální problémy při zajištění předběžné kontroly
 1. Průběžná a následná řídící kontrola
 • plán kontrolní činnosti
 • záznamy o provedených kontrolách (auditní/kontrolní stopa)
 • kontrola uzavřených smluv a jejich evidence, kontrola čerpání dotací
 1. Vyhodnocování rizik
 • soupis možných rizik (rizika zmiňovaná v legislativě, metodika MF ČR)
 • zpracování analýzy rizik – hodnocení dopadu a míry pravděpodobnosti rizik, opatření k předcházení rizik
 1. Hospodárnost, efektivnost a účelnost
 • základní definice v zákoně o finanční kontrole a její rozvedení do vnitřní směrnice
 • souvislost kritérií „3E“ a zadávání veřejných zakázek
 • důležitost definování cíle (účelu) veřejného výdaje
 1. Časté nedostatky ve vnitřní kontrole
 • chyby v průběhu schvalování budoucích operací
 • nedefinování efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti
 • chyby v definování vnitřních kontrolních postupů
 • neprovázanost oběhu účetních dokladů s vnitřní kontrolou
 • realizace veřejných výdajů v rozporu s „3E“
 • nesprávné stanovení limitovaného příslibu
 • nesprávné stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky
 • účetní chyby
 • chyby při čerpání dotací

Závěr – shrnutí problematiky, odpovědi na dotazy.

 

Účastníci webináře obdrží elektronicky podrobný materiál a vzory probíraných písemností. Vaše dotazy můžete zaslat také před konáním webináře na email:

petr-sikora@centrum.cz

Účastníkům nabízíme publikaci VNITŘNÍ KONTROLA VE ŠKOLÁCH A DALŠÍCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍCH V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH, autor Ing. Petr Sikora (PARIS 9/2020, 152 stran, CD-R s přílohami, cena 285 Kč).

 

Přihlášeným účastníkům zašleme před konáním webináře:

 • odkaz a pokyny pro přihlášení na webinář v prostředí ZOOM 
 • soubor pracovního materiálu
 • fakturu.

Každý účastník obdrží po skončení webináře na email akreditované osvědčení MŠMT.

Partneři

Upozornění

Pokud jste dne 15.6.2022 objednávali na našem webu publikaci nebo seminář, prosím, kontaktujte nás, náš web měl technický výpadek.
Holler Box