ON-LINE webinář – Pracovní cesty a cestovní náhrady ve školství
MŠMT 33339/2019-2-1107

9.12.2021

Typ:Školství · Město:ON-LINE

Termín: 9.12.2021 / 09:00 - 14:00 Místo: ON-LINE Lektor: Ing. Karel JANOUŠEK Cena: 1490 Kč Var. symbol: 280

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Webinář je určen pracovníkům ve školství, kteří si chtějí prohloubit znalosti týkající se pracovních cest a cestovních náhrad. Na konkrétních příkladech budou vysvětleny základní principy a postupy od sjednání pracovní smlouvy, nařízení pracovní cesty, poskytnutí zálohy na cestovní náhrady, vyúčtování cestovních náhrad vč. prokazování a výpočtu výše jednotlivých druhů náhrad až po vypořádání doplatku či přeplatku se zaměstnancem.

 

Obsah:

 • co je a co není pracovní cesta,
 • co jsou cestovní náhrady, komu a kdy přísluší a komu je lze poskytnout,
 • podstatný vliv některých ustanovení pracovní smlouvy na cestovní náhrady,
 • financování cestovních náhrad (provozní prostředky, ESF, dotace, granty apod.)
 • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance před a po pracovní cestě,
 • podmínky konání pracovní cesty,
 • prokazování a výpočet výše jednotlivých druhů cestovních náhrad (jízdní výdaje veřejnou hromadnou dopravou, MHD a při používání soukromých vozidel, výdaje za ubytování, nutné vedlejší výdaje, stravné, zahraniční stravné, kapesné, vliv bezplatně poskytnutého jídla),
 • stravné a strava za sníženou úhradu (menu stravenky, finanční příspěvek na stravování),
 • náhrady při výkonu práce doma a z domu,
 • záloha na cestovní náhrady, termíny a postupy jejího vyúčtování, neposkytnutí zálohy,
 • používání platebních karet k úhradě výdajů na pracovní cestě,
 • vypořádání cestovních náhrad se zaměstnancem, doplatek, přeplatek, zaokrouhlování,
 • kurzy pro přepočet měn při vyúčtování a účtování o cestovních náhradách,
 • možné způsoby snížení administrativy,
 • případné změny pro rok 2022,
 • diskuze, odpovědi na dotazy, řešení konkrétních problémů.

 

Účastníci obdrží elektronicky pracovní materiály.

 

Přihlášeným účastníkům zašleme před konáním webináře:

 • odkaz a pokyny pro přihlášení na webinář v prostředí ZOOM 
 • soubor pracovního materiálu

Každý účastník obdrží po skončení webináře na email akreditované osvědčení MŠMT a fakturu.

Partneři