Odměňování pracovníků školství v roce 2021
Číslo akreditace MŠMT 33339/2019-2-1107, MV ČR AK/PV-376/2019, AK/VE-236/2019

25.11.2021

Typ:Školství · Město:Zlín

Termín: 25.11.2021 / 09:00-14:00 Místo: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Broučkova 372, Zlín Lektor: JUDr. PhDr. Jiří VALENTA Cena: 1490 Kč Var. symbol: 266

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Legislativní rámec odměňování zaměstnanců školství se postupně mění, a to v závislosti na novelách zákoníku práce a prováděcích předpisů k zákoníku práce, přijatých v posledním období. Seminář je kombinací výkladu platových předpisů s aplikací školské legislativy při řešení situací, které vznikají v každodenní školské praxi.

Obsah semináře:

  • Základní pojmy odměňování ve školství.
  • Přehled právních předpisů ovlivňujících odměňování ve školství.
  • Aplikace zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (základní principy odměňování, vnitřní předpis, platové výměry, podrobný popis jednotlivých částí platu – příplatků).
  • Aplikace nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech (problematika zařazování zaměstnanců do platových tříd a platových stupňů, práce se stupnicí platových tarifů, mimotarifní složky platu).
  • Aplikace nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě (zařazování do platových tříd v souvislosti s uplatňováním zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, porovnávání pracovní náplně s příklady v katalogu prací).
  • Aplikace zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v oblasti odměňování (uznávání odborné kvalifikace u pedagogických pracovníků pro potřeby odměňování, odměňování přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah, odměňování pedagogů v souvislosti s dalším vzděláváním a kariérním růstem).
  • Aplikace platových předpisů při řešení nejčastějších problémů v oblasti odměňování.
  • Diskuse účastníků semináře a řešení konkrétních problémů ve školách a školských zařízeních.

Na základě poznatků z řady předchozích seminářů bude uvedeno a zodpovězeno mnoho zajímavých příkladů ze školské praxe.

 

Lektor bude reagovat na veškeré důležité změny, které nastanou k datu konání semináře.

 

Pracovní materiál pro účastníky semináře:

  • přehled platných právních předpisů ovlivňujících odměňování ve školství se stručnými poznámkami
  • praktické pomůcky pro aplikaci platových předpisů.

 

Seminář je určen ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení, personalistům a dále odborným pracovníkům orgánů veřejné správy územních celků kraje a obcí, zabývající se školstvím.

Vaše dotazy můžete zaslat také i před konáním semináře na email paris.ka@seznam.cz

 

 

 

 

Partneři