Praktické problémy pracovního práva ve školství
MŠMT 33339/2019-2-1107

8.12.2021

Typ:Školství · Město:Olomouc

Termín: 8.12.2021 / 09:00 - 14:00 Místo: Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79, Olomouc, budova ředitelství školy Lektor: JUDr. PhDr. Jiří VALENTA Cena: 1490 Kč Var. symbol: 263

Objednat

Popis semináře

Nabízíme odborný výklad k dílčím vybraným částem pracovněprávních předpisů a předpisů náležejících ke školské legislativě, které vyvolávají opakovaně výkladové nejasnosti nebo dokonce rozporné interpretace.

Obsahem semináře bude diskuze nad těmito problémy, a to důsledně s ohledem na specifika řízení škol a školských zařízení.

 • podmínky navazování nových pracovněprávních vztahů
 • předpoklady a požadavky pro výkon činnosti pedagogických pracovníků
 • uplatnění pracovního řádu v podmínkách aplikace školských zákonů
 • vztah zaměstnavatele a zřizovatele ve školské praxi
 • práce přesčas a nadúvazková práce pedagogických pracovníků
 • rozvržení a evidence pracovní doby, přestávky v práci pedagogických pracovníků
 • práce pedagogického pracovníka mimo pracovní poměr
 • stravování zaměstnanců
 • prohlubování a zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
 • aktuální judikatura v pracovněprávní oblasti
 • diskuse a zodpovězení dotazů

 

Aktuálnosti semináře napomohou konkrétní dotazy a náměty od jednotlivých účastníků semináře. Proto doporučujeme současně s přihláškou na seminář předem formulovat dotazy, problémy a okruhy k diskuzi – takto zaslaným námětům bude v rámci semináře věnována přednostní pozornost lektora.

 

Seminář je určen ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení a dále odborným pracovníkům orgánů veřejné správy územních samosprávných celků (obcí a krajů). Vzhledem k významu daného tématu doporučujeme účast předsedů odborových organizací.

 

Účastníci semináře obdrží tyto pracovní materiály:

 • souhrn souvislostí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vzoru plánu DVPP
 • souhrn souvislostí k evidenci pracovní doby včetně vzoru evidence pracovní doby
 • vzory některých právních jednání v pracovněprávních vztazích

 

Související právní předpisy:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Objednávka semináře

Pole označená * jsou povinná

Pro více účastníků z jedné organizace napište jména vedle sebe a oddělte je čárkou.

Doporučujeme vyplnit pro správné zařazení platby.

Partneři