Aktuální právní problémy ve školství, právní poradna pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení
Číslo akreditace MŠMT 33339/2019-2-1107, MV ČR AK/PV-376/2019, AK/VE-236/2019

20.10.2021

Typ:Školství · Město:Olomouc

Termín: 20.10.2021 / 09:00-14:00 Místo: Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79, Olomouc, budova ředitelství školy Lektor: JUDr. PhDr. Jiří VALENTA Cena: 1490 Kč Var. symbol: 262

Objednat

Popis semináře

Seminář je zaměřen na současný stav a vývoj pracovněprávní, školské a související legislativy.

Cílem semináře je odpovědět na veškeré otázky, které v současné době nejvíce zajímají vedoucí pracovníky škol a školských zařízení.

Obsah semináře můžete sami ovlivnit a podílet se zasláním návrhů témat, která Vás zajímají a dotazů, na které chcete odpovědět.

K vybraným komentářům a diskusnímu fóru jsou připravena následující témata:

 • aplikace vybraných ustanovení zákoníku práce ve školství, včetně informací k novele zákoníku práce
 • obecné otázky pracovního práva ve školství (vznik a zánik pracovního poměru, odpovědnost za škody, a další)
 • nová právní úprava dovolené
 • práce z domova u pedagogických i nepedagogických pracovníků
 • překážky v práci z pohledu změn vyvolaných novelou zákoníku práce
 • pracovněprávní aspekty dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
 • aktuální změny školské legislativy (zejména novely školských zákonů a prováděcích předpisů)
 • aktuální výkladové problémy z různých oblastí práva při řízení školy nebo školského zařízení

Právní předpisy, které budou tvořit legislativní rámec semináře:

 1. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 2. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 3. č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Vaše dotazy můžete zaslat také i před konáním semináře na email paris.ka@seznam.cz.

 

 

Objednávka semináře

Pole označená * jsou povinná

Pro více účastníků z jedné organizace napište jména vedle sebe a oddělte je čárkou.

Doporučujeme vyplnit pro správné zařazení platby.

Partneři