Pracovní cesty a cestovní náhrady ve školství
MŠMT 33339/2019-2-1107

1.2.2022

Typ:Školství · Město:Ostrava

Termín: 1.2.2022 / 09:00 - 14:00 Místo: Dům kultury AKORD, Ostrava - Zábřeh, Nám. SNP 1 Lektor: Ing. Karel JANOUŠEK Cena: 1490 Kč Var. symbol: 258

Objednat

Popis semináře

Seminář je určen pracovníkům ve školství (vč. kontrolních pracovníků zřizovatelů škol), kteří chtějí získat komplexní informace týkající se pracovních cest a cestovních náhrad, a to od sjednání pracovní smlouvy, nařízení pracovní cesty, poskytnutí zálohy na cestovní náhrady, vyúčtování cestovních náhrad vč. prokazování a výpočtu výše jednotlivých druhů náhrad až po vypořádání doplatku či přeplatku se zaměstnancem.

Podrobně budou vysvětleny a na konkrétních příkladech doloženy základní principy a postupy uvedené oblasti, a to i ve složitějších případech, které zákoník práce neřeší.

Obsah:

 • co je a co není pracovní cesta,
 • co jsou cestovní náhrady, komu a kdy přísluší a komu je lze poskytnout,
 • cestovní náhrady při odborném vzdělávání zaměstnanců,
 • podstatný vliv některých ustanovení pracovní smlouvy na cestovní náhrady,
 • financování cestovních náhrad (provozní prostředky, ESF, dotace, granty apod.)
 • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance před a po pracovní cestě,
 • podmínky konání pracovní cesty, používání tiskopisů cestovní příkaz,
 • přerušení pracovní cesty,
 • prokazování a výpočet výše jednotlivých druhů cestovních náhrad (jízdní výdaje veřejnou hromadnou dopravou, MHD a při používání soukromých vozidel, výdaje za ubytování, nutné vedlejší výdaje, stravné, zahraniční stravné, kapesné, bezplatně poskytnuté jídlo),
 • stravné a strava za sníženou úhradu (menu stravenky, finanční příspěvek na stravování),
 • náhrady při výkonu práce doma a z domu,
 • postup v případech, které zákoník práce neřeší,
 • záloha na cestovní náhrady, termíny a postupy jejího vyúčtování, neposkytnutí zálohy,
 • používání platebních karet k úhradě výdajů na pracovní cestě,
 • vypořádání cestovních náhrad se zaměstnancem, doplatek, přeplatek, zaokrouhlování,
 • kurzy pro přepočet měn při vyúčtování a účtování o cestovních náhradách,
 • možné způsoby snížení administrativy,
 • případné změny pro rok 2022,
 • diskuze, odpovědi na dotazy, řešení konkrétních problémů.

 

Účastníci obdrží k semináři písemné materiály.

 

Objednávka semináře

Pole označená * jsou povinná

Pro více účastníků z jedné organizace napište jména vedle sebe a oddělte je čárkou.

Doporučujeme vyplnit pro správné zařazení platby.

Partneři