ON-LINE webinář – Pracovní cesty a cestovní náhrady ve školství v příkladech pro rok 2022
MŠMT 33339/2019-2-1107

1.2.2022

Typ:Školství · Město:ON-LINE

Termín: 1.2.2022 / 09:00 - 14:00 Místo: ON-LINE Lektor: Ing. Karel JANOUŠEK Cena: 1490 Kč Var. symbol: 258

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Webinář je určen pracovníkům ve školství (vč. kontrolních pracovníků zřizovatelů škol), kteří chtějí získat komplexní informace týkající se pracovních cest a cestovních náhrad, a to od sjednání pracovní smlouvy, nařízení pracovní cesty, poskytnutí zálohy na cestovní náhrady, vyúčtování cestovních náhrad vč. prokazování a výpočtu výše jednotlivých druhů náhrad až po vypořádání doplatku či přeplatku se zaměstnancem.

Podrobně budou vysvětleny a na konkrétních příkladech doloženy základní principy a postupy uvedené oblasti, a to i ve složitějších případech, které zákoník práce neřeší.

Obsah:

 • co je a co není pracovní cesta,
 • co jsou cestovní náhrady, komu a kdy přísluší a komu je lze poskytnout,
 • cestovní náhrady při odborném vzdělávání zaměstnanců,
 • podstatný vliv některých ustanovení pracovní smlouvy na cestovní náhrady,
 • financování cestovních náhrad (provozní prostředky, ESF, dotace, granty apod.)
 • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance před a po pracovní cestě,
 • podmínky konání pracovní cesty, používání tiskopisů cestovní příkaz,
 • přerušení pracovní cesty,
 • prokazování a výpočet výše jednotlivých druhů cestovních náhrad (jízdní výdaje veřejnou hromadnou dopravou, MHD a při používání soukromých vozidel, výdaje za ubytování, nutné vedlejší výdaje, stravné, zahraniční stravné, kapesné, bezplatně poskytnuté jídlo),
 • stravné a strava za sníženou úhradu (menu stravenky, finanční příspěvek na stravování),
 • náhrady při výkonu práce doma a z domu,
 • postup v případech, které zákoník práce neřeší,
 • záloha na cestovní náhrady, termíny a postupy jejího vyúčtování, neposkytnutí zálohy,
 • používání platebních karet k úhradě výdajů na pracovní cestě,
 • vypořádání cestovních náhrad se zaměstnancem, doplatek, přeplatek, zaokrouhlování,
 • kurzy pro přepočet měn při vyúčtování a účtování o cestovních náhradách,
 • možné způsoby snížení administrativy,
 • případné změny pro rok 2022,
 • diskuze, odpovědi na dotazy, řešení konkrétních problémů.

 

Účastníci obdrží písemné materiály.

 

Přihlášeným účastníkům zašleme před konáním webináře:

 • odkaz a pokyny pro přihlášení na webinář v prostředí ZOOM 
 • soubor pracovního materiálu
 • fakturu.

Každý účastník obdrží po skončení webináře na email akreditované osvědčení MŠMT.

Partneři

Upozornění

Pokud jste dne 15.6.2022 objednávali na našem webu publikaci nebo seminář, prosím, kontaktujte nás, náš web měl technický výpadek.
Holler Box