ON-LINE webinář – Praktická aplikace DPH u územně samosprávných celků a příspěvkových organizací v roce 2021/2022
MV ČR AK/PV-53/2014, AK/VE-8/2014

18.11.2021

Typ:Státní správa · Město:ON-LINE

Termín: 18.11.2021 / 09:00-14:00 Místo: ON-LINE Lektor: Ing. Lydie MUSILOVÁ Cena: 1490 Kč Var. symbol: 241

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Přihlášeným účastníkům zašleme před konáním webináře:

 • odkaz a pokyny pro přihlášení na webinář v prostředí ZOOM 
 • soubor pracovního materiálu
 • fakturu.

Každý účastník obdrží po skončení webináře na email akreditované osvědčení MŠMT.

Webinář je určen zejména pro ekonomy a účetní krajů, měst, obcí a jimi zřízených příspěvkových organizací.

Připravili jsme podrobný výklad DPH včetně sazbových novel pro rok 2021/2022 v praxi územně-samosprávných celků a příspěvkových organizací (školy, zdravotní, sociální zařízení, kulturní a sportovní zařízení, technické služby) včetně praktických příkladů a využitím aktuálních výkladů MF a GFŘ zejména v oblastech, které se týkají ÚSC a PO.

Vzhledem k významné výkladové změně při úplatném převodu nemovitých věcí, která je výsledkem projednání příspěvků komory daňových poradců pod č. 568/09.09.20 „Uplatnění DPH při prodeji majetku plátcem“, bude závěr semináře zaměřen i na podrobný výklad s praktickými příklady pro ÚSC. 

Webinář je vhodný i pro začátečníky (v úvodu bude zmíněno i sledování obratu pro povinnou registraci). Součástí semináře jsou i základní kontrolní vazby na účetnictví.

 

Obsah webináře:

 • Základní pojmy, obvyklá ekonomická činnost, úplata a dotace k ceně, leasingy u ÚSC
 • Sledování obratu, odpočet při registraci
 • Vznik povinnosti přiznat daň
 • Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období – změny v RPD
 • Daňové doklady, povinnosti k doručení
 • Základ daně, nový postup při stanovení ZD u nepeněžitého plnění (směny majetku)
 • Výpočet daně
 • Oprava základu daně – vystavování opravných dokladů podle § 42 ZDPH v návaznosti na KH
 • Sazby daně
 • Nárok na odpočet daně – pravidla pro uplatňování nároku na odpočet daně v plné a částečné výši, úprava a vyrovnání odpočtu, korekční mechanismy při úpravě odpočtu u oprav
 • Režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění – RPD u stavebních prací ve vztahu k posouzení osoby nepovinné k dani
 • Kontrolní hlášení (KH)
 • Osvobozená plnění bez nároku na odpočet (§51), podrobně bude zaměřeno na nájmy (řešení prominutí nájmu v době pandemie), výchovně-vzdělávací činnost, zdravotní a sociální služby, kulturní a sportovní činnost
 • Přeshraniční plnění – nejčastější příklady řešení v praxi
 • Kontrolní úkony plátce ve vazbě na účetnictví
 • Novela daňového řádu
 • Úplatný převod nemovitých věcí, vklad majetku, příklady daňových režimů u dodání pozemků, závěry KOOV

 

V průběhu výkladu bude věnován dostatečný prostor dotazům, které lze zaslat i předem PARIS vzdělávací agentuře na email vzdelavani@paris-karvina.cz. Účastníci semináře obdrží pracovní materiál.

Účastníkům semináře nabízíme publikace:

KRAJ A OBEC V POZICI PLÁTCE DPH – 2. vydání, autoři Ing. Dagmar Fitříková a Ing. Lydie Musilová (Paris 6/2018, s aktualizací změnovým listem k 4/2021, cena 580 Kč + manipulační náklady, brož., 596 stran).

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace – 1. vydání, autoři Ing. Lydie Musilová a Ing. Milan Lang (Paris 1/2020, cena 480 Kč + manipulační náklady, brož., 304 stran).

 

Partneři