Účetnictví školských příspěvkových organizací zřízených územně samosprávnými celky – školství, Účetní praktikum
Číslo akreditace MŠMT 33339/2019-2-1107 a MVČR AK/PV-378/2019, AK/VE-238/2019

2.11.2021


Termín: 2.11.2021 / 9:00 - 15:00 Místo: Střední škola polytechnická, Nerudova 59, České Budějovice Lektor: Ing. Zdeněk NEJEZCHLEB Cena: 1490 Kč Var. symbol: 240

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Určen pro vedoucí pracovníky, ekonomy, účetní škol a školských zařízení a odborné pracovníky ÚSC zabývající se školstvím Vašeho kraje.

Cíl semináře

  • Aktuality v oblasti účetnictví a daní příspěvkových organizací
  • Problémové okruhy z praxe (dotace, mimořádnosti vyvolané covid-19)
  • Řešení dotazů účastníků školení, případně na základě typových dotazů a odpovědí

Obsah semináře

a) legislativní změny a nové metodické materiály

  • budeme reagovat na legislativní proces a připravované změny
  • připomenutí dopadů změn zákona o dani z příjmů s účinností od roku 2021 (dopady na daňové přiznání roku 2021)

b) problémové okruhy z praxe

  • složitější případy dotačních vztahů
  • některé záležitosti související s mimořádným obdobím zasaženým pandemií covid-19 – např. nepotřebné zásoby ve školních jídelnách, rozdělování nákladů hlavní a hospodářská činnost při nedostatečném pokrytí kapacit, účtování vratek úplat (kroužky …), dopady na změny koeficientů pro odpočty DPH a zaúčtování úprav odpočtů DPH

c) řešení konkrétních dotazů vždy s vysvětlením účetních a případně i daňových souvislostí – lektor bude zejména vycházet z dotazů účastníků školení (zaslaných předem účastníky semináře) a dále z odpovědí na dotazy, které lektor školení zpracovává na stránkách pouctuje.cz.

Základem školení budou konkrétní dotazy účastníků – přivítáme jejich zaslání předem emailem na adresu paris.ka@seznam.cz tak, aby mohlo dojít k jejich řádnému zapracování do podkladových materiálů (nejlépe min. 10 dní předem).

Účastníkům semináře budou předány pracovní materiály.

Účastníkům nabízíme publikaci Účetnictví školské příspěvkové organizace včetně CD – R se složkami dokumentů, vzorů a příkladů autora Ing. Zdeňka Nejezchleba (PARIS 4/2017, 2. vydání platné i pro rok 2021, cena 398 Kč, 413 stran).

 

Partneři

Upozornění

Pokud jste dne 15.6.2022 objednávali na našem webu publikaci nebo seminář, prosím, kontaktujte nás, náš web měl technický výpadek.
Holler Box