ON-LINE webinář – Agrese a agresivita u dětí a mládeže
Číslo akreditace MŠMT 12872/2018-1-567

22.9.2021

Typ:Školství · Město:ON-LINE

Termín: 22.9.2021 / 09:00-14:00 Místo: ON-LINE Lektor: PaedDr. Zdeněk MARTÍNEK Cena: 1490 Kč Var. symbol: 234

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Přihlášeným účastníkům zašleme před konáním webináře:

 • odkaz a pokyny pro přihlášení na webinář v prostředí ZOOM 
 • soubor pracovního materiálu
 • fakturu.

Každý účastník obdrží po skončení webináře na email akreditované osvědčení MŠMT.

 

Cílem vzdělávacího programu je zlepšit kompetence pedagogických pracovníků škol a školských zařízení při předcházení vzniku a řešení agrese dětí a mládeže ve třídě.

Účastník získá informace o:

 • základních pojmech v oblasti agrese a agresivity
 • variantách agresivního chování u dětí a mládeže
 • příčinách agresivního chování u dětí a mládeže
 • spouštěčích agresivního chování
 • možnostech adekvátního řešení

Účastník se naučí základům:

 • rozlišování druhů agresí
 • správně chovat a reagovat v situacích, kdy řeší agresivní chování dítěte či mladistvého

Obsah webináře:

 • Rozdělení základních pojmů agresivita x agrese
 • Příčiny zvýšeného výskytu agresivity u dětí a mládeže – genetické předpoklady, chování skrytě agresivní matky a důsledky na chování dítěte – možnost vzniku opozičního vzdoru u dítěte (rozbor základních charakteristik chování dítěte v opozičním vzdoru, možnosti řešení), potvrzování funkčnosti agresivity v souvislosti se zvýšenou agresivitou u jedince, agresivita způsobená organickou bází, agresivita u dětí s neuspokojenou bazální jistotou (rozbor bazální jistoty, kategorie dětí s neuspokojenou bazální jistotou, typické projevy chování těchto dětí, možnosti řešení), agrese jako projev agresivity v chování dítěte
 • Směry agrese – agrese vybitá na neživém předmětu, agrese vybitá na zvířeti
 • Autoagrese – typy autoagresí – stereotypní autoagrese, automutilace, kompulzivní autoagrese, impulzivní autoagrese – spouštěče výše uvedených typů autoagresí, možnosti řešení v rámci školního prostředí
 • Základní dělení agresí – agrese emocionální, instrumentální nutná a žádoucí – jejich projevy ve školním prostředí, možnosti řešení Moyerova klasifikace agresí:
   • predátorská agrese – její projevy u dětí a pedagogů, scénář doplity, racionality a skupinové hlouposti – důsledky pro dítě procházející tímto scénářem, predátorská agrese v pohybu v souvislosti se šikanujícím chováním
   • Agrese mezi samci nebo samicemi – Gloningerův vývoj osobnosti dítěte, základní scénáře chování, které vzniká v předškolním věku, děti se zvýšenou mírou bránění se poškození, děti se zvýšenou mírou impulzivity, jedince se zvýšenou mírnou závislostí na psychologické odměně – jejich chování ve školním prostředí – směřování k agresi či submisi – důsledky pro další vývoj jedince
   • Dráždivá agrese a její vliv na neúspěšnost dítěte ve školním prostředí – přetěžování dítěte, kladení nereálných nároků na dítě ze strany rodičů, vliv na chování dítěte
   • Možnosti řešení agresivního chování u dítěte v rámci školy – základní formy regulace chování, pravidla při používání metody odměn a trestů, pozitivní motivace jako možnost korekce agresivního chování.

Účastníci webináře mohou současně s přihláškou zaslat své dotazy a náměty k tématu, které pak lektor zařadí do svého výkladu.

Partneři