ON-LINE WEBINÁŘ – Praktické uplatňování DPH v roce 2021 a 2022 u škol a školských zařízení
SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN MŠMT č. 33339/2019-2-1107

10.12.2021

Typ:Školství · Město:ON-LINE

Termín: 10.12.2021 / 09:00-14:00 Místo: ON-LINE Lektor: Ing. Dagmar FITŘÍKOVÁ Cena: 1490 Kč Var. symbol: 233

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Webinář je zaměřen na specifika uplatňování DPH u subjektů, které působí v oblasti výchovy a vzdělávání. V průběhu webináře bude prezentován výklad vybraných ustanovení zákona o DPH podle právního stavu platného v roce 2021 s využitím praktických zkušeností při aplikaci zákona o DPH v praxi a se zaměřením na problémové oblasti uplatňování DPH.

V průběhu webináře budou účastníci seznámeni se změnami v oblasti DPH pro rok 2022. Webinář je určen vedoucím pracovníkům, ekonomům a účetním všech typů škol včetně vysokých škol.

OBSAH WEBINÁŘE

 • Aktuality v oblasti DPH pro rok 2021-2022 – jejich dopad do praxe škol a školských zařízení.
 • Nová pravidla pro internetové obchody (e-commerce novela) – koho se týkají.
 • Opatření v rámci nouzového stavu – aktuálně ve vazbě na DPH se zaměřením na školy a školská zařízení.
 • Dlouhodobý majetek – upozornění na změny v oblasti nakládání s majetkem ve vazbě na DPH.
 • Daňové doklady – upozornění na časté chyby a jejich důsledky.
 • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku – příklady z praxe, fikce režimu přenesení daňové povinnosti, časový nesoulad mezi přijetím dokladu a jeho promítnutím v daňovém přiznání k DPH.
 • Přijaté zahraniční faktury – přijatá plnění (přijaté zahraniční faktury) za služby a zboží z EU a třetích zemí, povinnosti příjemce plnění, uvádění údajů DAP k DPH a v kontrolním hlášení, upozornění na časté chyby.
 • Aktuálně a prakticky v roce 2021 – na modelových příkladech vycházejících z praxe škol bude vysvětlen postup při vyhodnocení uskutečněných a přijatých plněních z hlediska uplatnění správného daňového režimu. Součástí příkladů bude nejen stručný právní rámec, ale i promítnutí příslušných údajů do daňového přiznání k DPH a kontrolního hlášení, a to variantně s použitím krátícího a poměrného koeficientu.
 • Závěru roku 2021 – povinnosti spojené s podáním DAP k DPH za poslední zdaňovací období.
 • Diskuse a odpovědi na dotazy (dotazy lze zaslat i před webinářem na email paris.ka@seznam.cz).

 

Účastníci obdrží pracovní materiály – standardní prezentaci, zadání a řešení modelových příkladů a další metodické materiály k vybraným oblastem uplatňování DPH.

 

Účastníkům semináře nabízíme publikaci DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace, 1. vydání, autoři Ing. Lydie Musilová, Ing. Milan Lang (PARIS 1/2020, cena 480Kč + manipulační náklady, brož., 304 stran)

 

Přihlášeným účastníkům zašleme před konáním webináře:

 • odkaz a pokyny pro přihlášení na webinář v prostředí ZOOM 
 • soubor pracovního materiálu

Každý účastník obdrží po skončení webináře na email akreditované osvědčení MŠMT a fakturu.

Partneři