VIDEO KURZ S ON-LINE KONZULTACÍ – Účetnictví školských příspěvkových organizací zřízených územně samosprávnými celky – novinky a problémové okruhy
Číslo akreditace MŠMT 33339/2019-2-1107 a MVČR AK/PV-378/2019, AK/VE-238/2019

17.5.2021

Typ:Školství · Město:ON-LINE

Termín: 17.5.2021 / 8:00 - 11:00 Místo: ON-LINE Lektor: Ing. Zdeněk NEJEZCHLEB Cena: 1490 Kč Var. symbol: 226

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Určen pro vedoucí pracovníky, ekonomy, účetní škol a školských zařízení a odborné pracovníky ÚSC.

Jednotlivé navazující části kurzu:

1) Možnost shlédnout sérii 18 videí o délce 5 – 15 minut k jednotlivým okruhům problémů – viz níže, které budou doplněny o související podkladové materiály (zašleme Vám přístupové odkazy, pomocí kterých bude možné videa shlédnout až do doby konání online konzultace). Samotný soubor videí spolu s pracovním materiálem lektora zašleme v předstihu.

Upoutávku na video kurz můžete shlédnout na odkaze: https://vimeo.com/519416162

 

2) Zasílání konkrétních dotazů účastníků na lektora (včetně souvisejících podkladů, pokud to bude potřeba – například naskenovaných faktur, smluv, a to v období týden před konzultací, což termínově bude uvedeno v organizačních pokynech), a to

 

v termínu do 14. 5. 2021 vzdělávací agentuře PARIS.

 

3) On-line konzultace věnovaná zejména odpovědím na dotazy a další diskusi: 

 

v termínu 17. května 2021 v době 8:00 – 11:00h.

 

4) podle charakteru otázek budou ještě následovat odpovědi lektora e-mailem.

 

Témata pro aktuální kurz:

 • DOPADY ZMĚN V ZÁKONĚ O DANI Z PŘÍJMŮ V OBLASTI MAJETKU (2020, 2021)
  • zvýšení hranice pro zařazení do dlouhodobého hmotného majetku u movitých věcí na 80 tis. Kč
  • zvýšení hranice pro TZ na úroveň 80 tis. Kč
  • zrušení kategorie nehmotného majetku
 • DŮLEŽITÉ ODPOVĚDI MFČR K ÚČETNICTVÍ PO Z LET 2019 a 2020
  • Technické zhodnocení provedené zřizovatelem na svěřeném majetku (zahrneme problematiku i TZ provedených PO například na vypůjčeném majetku …)
  • Přeúčtování nákladů (například energie v souvislosti s nájmem) – doplníme i o problematiku DPH
  • Odpověď k úpravám doby odepisování – zdůrazníme v návaznosti na diskusi nad možností/nemožností mít nulovou zůstatkovou hodnotu
  • Dotazy a odpovědi k transferům se zaměřením na PO
  • Vedlejší náklady (např. doprava, instalace) při bezúplatném převzetí majetku
 • TRANSFERY
  • Příspěvek zřizovatele s vypořádáním a účetní zachycení
  • Časové rozlišení příspěvku zřizovatele v průběhu roku
  • Možnost časového rozlišení příspěvku bez vypořádání na konci roku
  • Předfinancování transferů EU zřizovatelem – varianta provozní část
  • Předfinancování transferů EU zřizovatelem – varianta investiční část
 • HLAVNÍ A DOPLŇKOVÁ ČINNOST ORGANIZACE
  • Vymezení činností
  • Ukázka technik rozdělování (příklad školní jídelna, domov mládeže …)
  • Ukázka technik za situace nedostatečného využití kapacit

Doplňující komplexní materiály (materiály z PO účtuje):

 • Změny daňových odpisů 2020/2021
 • Finanční vztahy mezi zřizovatelem a PO
 • Majetek PO a majetkoprávní vztahy zřizovatele a PO

Transfery v podmínkách PO

 

Konkrétní dotazy účastníků zasílejte předem emailem na adresu paris.ka@seznam.cz.

Účastníkům video kurzu budou předány pracovní materiály současně s organizačními pokyny.

Účastníkům nabízíme publikaci Účetnictví školské příspěvkové organizace včetně CD – R se složkami dokumentů, vzorů a příkladů (PARIS 4/2017, 2. vydání, platné i pro rok 2021, cena 398 Kč, 413 stran).

Partneři

Upozornění

Pokud jste dne 15.6.2022 objednávali na našem webu publikaci nebo seminář, prosím, kontaktujte nás, náš web měl technický výpadek.
Holler Box