ON-LINE webinář – Základy uplatňování DPH v oblasti školství
MŠMT 33339/2019-2-1107

15.4.2021

Typ:Školství · Město:ON-LINE

Termín: 15.4.2021 / 09:00-14:00 Místo: ON-LINE Lektor: Ing. Dana LANGEROVÁ Cena: 1490 Kč Var. symbol: 220

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Přihlášeným účastníkům zašleme před konáním webináře:

 • odkaz a pokyny pro přihlášení na webinář v prostředí ZOOM 
 • soubor pracovního materiálu
 • fakturu.

Každý účastník obdrží po skončení webináře na email akreditované osvědčení MŠMT.

 

 

Webinář je určen především pro pracovníky ekonomických úseků školských zařízení, kteří se v oblasti DPH ještě buď vůbec neorientují, případně jsou v této oblasti začátečníky. Webinář je zaměřen na objasnění základů DPH potřebných pro zvládání jejich uplatňování u školských organizací, které již jsou plátci DPH. Na druhou stranu jsou základní informace o fungování DPH potřebné také pro ostatní organizace, které plátcem, případně identifikovanou osobou nejsou, ale mohou se jimi kdykoli stát. I pro tyto školské organizace je nezbytná znalost základů DPH především z pohledu rozlišování plnění, která se načítají či nenačítají do obratu.

Jelikož je webinář zaměřen na oblast školství, je jeho obsah koncipován s ohledem na nejčastější dotazy, které z této oblasti přicházejí. Veškeré příklady, které budou prezentovány, jsou rovněž z oblasti školství (oblast nájmů, školního stravování, kroužků, vzdělávacích akcí, sportovních akcí, jazykového vzdělávání, praktického vyučování, prodeje výrobků a jiného zboží atd.).

 

Webinář bude zaměřen především na následující oblasti:

 • Co je a co není předmětem daně včetně základních pojmů
 • Která plnění se započítávají do obratu
 • Osoba povinná k dani, plátce či identifikovaná osoba – jaké jsou mezi nimi rozdíly
 • Dělení plnění na zboží a služby včetně rozdílů v povinnosti přiznat daň či osvobozené plnění a rozdílů při stanovování místa plnění
 • Jak se stanovuje základ daně a počítá daň
 • Jaké jsou možnosti následných oprav základu daně a daně
 • Vystavování daňových dokladů
 • Sazby daně
 • Kdy se jedná o plnění zdanitelná a kdy o plnění od daně osvobozená
 • Podmínky uplatňování nároku na odpočet daně
 • Výpočet částky nároku na odpočet daně v krácené a poměrné výši
 • Kdy dochází k následnému vyrovnání odpočtu daně či úpravě odpočtu daně
 • Jaké jsou možnosti plátce z pohledu odpočtu daně při registraci a jaké jsou jeho povinnosti v případě zrušení registrace k DPH
 • Daňové přiznání, kontrolní hlášení a souhrnné hlášení včetně možných sankcí
 • Kdy se lze setkat s režimy přenesení daňové povinnosti.

 

Výklad bude provázen prezentací. Účastníci webináře obdrží pracovní materiál. Dotazy na webinář můžete zasílat i písemně na email paris.ka@seznam.cz. Účastníkům nabízíme publikaci DPH S ÚČETNÍMI PŘÍKLADY PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (PARIS 1/2020, cena 480 Kč, brož., 300 stran). Více na www.paris-karvina.cz/publikace.

Partneři

Upozornění

Pokud jste dne 15.6.2022 objednávali na našem webu publikaci nebo seminář, prosím, kontaktujte nás, náš web měl technický výpadek.
Holler Box