ON-LINE webinář – Praktické uplatňování DPH v roce 2021 u škol a školských zařízení
MŠMT č. 33339/2019-2-1107

22.4.2021

Typ:Školství · Město:ON-LINE

Termín: 22.4.2021 / 09:00 - 14:00 Místo: ON-LINE Lektor: Ing. Dagmar FITŘÍKOVÁ Cena: 1490 Kč Var. symbol: 217

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Přihlášeným účastníkům zašleme před konáním webináře:

 • odkaz a pokyny pro přihlášení na webinář v prostředí ZOOM 
 • soubor pracovního materiálu
 • fakturu.

Každý účastník obdrží po skončení webináře na email akreditované osvědčení MŠMT.

 

Webinář je zaměřen na specifika uplatňování DPH u subjektů, které působí v oblasti výchovy a vzdělávání. V průběhu webináře bude prezentován výklad vybraných ustanovení zákona o DPH podle právního stavu platného v roce 2021 s využitím praktických zkušeností při aplikaci zákona o DPH v praxi a se zaměřením na problémové oblasti uplatňování DPH.

V průběhu webináře budou účastníci seznámeni se změnami v oblasti DPH pro rok 2021. Účastníci budou také upozorněni na předpokládaný vývoj v oblasti uplatňování DPH při poskytování vzdělávací činnosti.

Webinář je určen vedoucím pracovníkům, ekonomům a účetním všech typů škol včetně vysokých škol.

OBSAH WEBINÁŘE

 • Aktuální informace aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU, vybrané informace a výklady GFŘ a vybrané zápisy z jednání koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR včetně upozornění na další změny v oblasti DPH v roce 2021.
 • Opatření v rámci nouzového stavu – aktuálně ve vazbě na DPH se zaměřením na školy a školská zařízení.
 • Vymezení vybraných pojmů – úplata, dotace k ceně, ekonomická činnost, osoba povinná k dani, obchodní majetek, uskutečněné plnění, cena obvyklá, rekvalifikace, veřejnoprávní subjekt.
 • Daňové doklady – povinnost vystavit a doručit daňový doklad, výpočet daně a zaokrouhlení celkové částky na daňovém dokladu, upozornění na časté chyby a jejich důsledky.
 • Oprava základu daně – oprava základu daně a související výše daně, dobropisy – opravné daňové doklady a jejich promítnutí v daňovém přiznání k DPH a kontrolním hlášení – praktické příklady.
 • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku – příklady z praxe, možnost uplatnění fikce režimu přenesení daňové povinnosti, časový nesoulad mezi přijetím dokladu a jeho promítnutím v daňovém přiznání k DPH.
 • Přijaté zahraniční faktury – přijatá plnění (přijaté zahraniční faktury) za služby a zboží z EU a třetích zemí, povinnosti příjemce plnění, uvádění údajů DAP k DPH a v kontrolním hlášení, upozornění na časté chyby.
 • Aktuálně a prakticky v roce 2021 – na modelových příkladech vycházejících z praxe škol bude vysvětlen postup při vyhodnocení uskutečněných a přijatých plněních z hlediska uplatnění správného daňového režimu. Součástí příkladů bude nejen stručný právní rámec, ale i promítnutí příslušných údajů do daňového přiznání k DPH a kontrolního hlášení, a to variantně s použitím krátícího a poměrného koeficientu.
 • Diskuse a odpovědi na dotazy (dotazy lze zaslat i před webinářem na email ka@seznam.cz).

Účastníci obdrží pracovní materiály – standardní prezentaci, zadání a řešení modelových příkladů a další metodické materiály k vybraným oblastem uplatňování DPH.

 

Účastníkům webináře nabízíme publikaci DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace, 1.vydání, autoři Ing. Lydie Musilová, Ing. Milan Lang (PARIS 1/2020, cena 480Kč + manipulační náklady, brož., 304 stran)

Partneři

Upozornění

Pokud jste dne 15.6.2022 objednávali na našem webu publikaci nebo seminář, prosím, kontaktujte nás, náš web měl technický výpadek.
Holler Box