Pracovní cesty a cestovní náhrady ve školství v příkladech pro rok 2021
Číslo akreditace MŠMT 33339/2019-2-1107, MV ČR AK/PV-378/2019, AK/VE-238/2019

7.4.2021

Typ:Školství · Město:Ostrava

Termín: 7.4.2021 / 09:00-14:00 Místo: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Zelená 40 A, Moravská Ostrava Lektor: Ing. Karel JANOUŠEK Cena: 1490 Kč Var. symbol: 199

Objednat

Popis semináře

Seminář je určen pracovníkům ve školství (vč. kontrolních pracovníků zřizovatelů škol), kteří chtějí získat komplexní informace nebo si prohloubit znalosti týkající se pracovních cest a cestovních náhrad, a to od sjednání pracovní smlouvy, nařízení pracovní cesty, poskytnutí zálohy na cestovní náhrady, vyúčtování cestovních náhrad vč. prokazování a výpočtu výše jednotlivých druhů náhrad až po vypořádání doplatku či přeplatku se zaměstnancem.

Podrobně budou vysvětleny a na konkrétních příkladech doloženy základní principy a postupy uvedené oblasti, a to i ve složitějších případech, které zákoník práce neřeší.

 

Obsah:

 • co je a co není pracovní cesta,
 • komu a kdy cestovní náhrady přísluší a komu je lze poskytnout,
 • cestovní náhrady při odborném vzdělávání zaměstnanců,
 • financování cestovních náhrad (provozní prostředky, ESF, granty apod.)
 • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance,
 • podstatný vliv některých bodů pracovní smlouvy na cestovní náhrady,
 • podmínky konání pracovní cesty, používání tiskopisů cestovní příkaz,
 • přerušení pracovní cesty,
 • prokazování a výpočet výše jednotlivých druhů cestovních náhrad (jízdní výdaje veřejnou hromadnou dopravou, MHD a při používání soukromých vozidel, výdaje za ubytování, nutné vedlejší výdaje, stravné, zahraniční stravné, kapesné, bezplatně poskytnuté jídlo),
 • stravné a strava za sníženou úhradu (menu stravenky),
 • náhrady při výkonu práce doma,
 • postup v případech, které zákoník práce neřeší, zvláštnosti při cestách letadly,
 • záloha na cestovní náhrady a jiné výdaje, termíny a postupy jejího vyúčtování, neposkytnutí zálohy,
 • používání platebních karet k úhradě výdajů na pracovní cestě,
 • vypořádání cestovních náhrad se zaměstnancem, doplatek, přeplatek, zaokrouhlování,
 • kurzy pro přepočet měn při vyúčtování a účtování o cestovních náhradách,
 • možné způsoby snížení administrativy,
 • daňové souvislosti,
 • diskuze, odpovědi na dotazy (vč. daně silniční), řešení konkrétních problémů.

 

Účastníci obdrží písemný materiál k semináři.

 

Objednávka semináře

Pole označená * jsou povinná

Pro více účastníků z jedné organizace napište jména vedle sebe a oddělte je čárkou.

Doporučujeme vyplnit pro správné zařazení platby.

Partneři