Pracovní právo a zákoník práce po novele v roce 2020 v podmínkách měst, obcí a jejich organizací
MV ČR AK/PV-54/2014 a AK/VE-9/2014

29.9.2020

Typ:Státní správa · Město:Ostrava

Termín: 29.9.2020 / 09:00-14:00 Místo: Dům kultury AKORD, Ostrava - Zábřeh, Nám. SNP 1 Lektor: JUDr. Jaromír RICHTER Cena: 1490 Kč Var. symbol: 190

K semináři se nelze přihlásit!

Popis semináře

Zákoník práce a jeho novelizace včetně zákona č. 285/2020 Sb.

 • pracovněprávní vztah a jeho prameny
 • vztah zákoníku práce a zákona o úřednících ÚSC,
 • vymezení pojmu závislá práce

Subjekty pracovněprávních vztahů v podmínkách ÚSC

 • města a obce jako zaměstnavatelé
 • zaměstnanec územně samosprávného celků v pracovním poměru,
 • úředník územně samosprávného celku v pracovním právu,

Rovné zacházení a zákaz diskriminace při výkonu práce v podmínkách měst a obcí

 • vymezení pojmů rovné zacházení a diskriminace
 • vztah zákoníku práce a antidiskriminačního zákona
 • šikana a diskriminace na pracovišti

Úprava vzniku změny a zániku pracovního poměru v podmínkách měst a obcí

 • postup před vznikem pracovního poměru
 • podmínky vzniku pracovního poměru úředníků
 • jmenování na vedoucí pracovní místo
 • změny a zánik pracovního poměru
 • změny v doručování písemností

Dohody o pracích mimo pracovní poměr

 • změny v dohodách  
 • dovolená v dohodě o pracovní činnosti

Povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměru

 • pracovní volno k hledání nového zaměstnání
 • odstupné

Pracovní doba, její rozvržení a doba odpočinku

 • úplná, zkrácená a kratší pracovní doba
 • přestávky v práci
 • dovolená (výpočet podle hodin, poměrná část, převedení a krácení dovolené.

Účastníkům semináře nabízíme publikaci na CD-R – Praktický průvodce pracovním právem a zákoníkem práce autora JUDr. Jaromíra RICHTERA (PARIS, 8/2020, 4. aktualizované vydání, cena 340 Kč, 308 stran).

Partneři

Upozornění

Pokud jste dne 15.6.2022 objednávali na našem webu publikaci nebo seminář, prosím, kontaktujte nás, náš web měl technický výpadek.
Holler Box