Praktická aplikace DPH u ÚSC a příspěvkových organizací v roce 2020 a 2021
MŠMT 33339/2019-2-1107, MV ČR AK/PV-53/2014, AK/VE-8/2014

1.12.2020


Termín: 1.12.2020 / 09:00-14:00 Místo: Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradební 1029, Hradec Králové Lektor: Ing. Lydie MUSILOVÁ Cena: 1490 Kč Var. symbol: 189

Objednat

Popis semináře

Seminář je určen zejména pro ekonomy a účetní územních samosprávných celků a příspěvkových organizací, zejména škol a školských zařízení, zařízení sociálních, zdravotních, sportovních, kulturních a technických služeb.

Připravili jsme podrobný výklad DPH po poslední rozsáhlé novele zákona o DPH k 1. 4. 2019, sazbových novelách v roce 2020 a dalších změn zákona pro rok 2021, v praxi obcí, krajů a jimi zřízených příspěvkových organizací (školy, zdravotní, sociální zařízení, kulturní a sportovní zařízení, technické služby) včetně praktických příkladů z praxe s využitím i aktuálních výkladů MF a GFŘ zejména v oblastech, které se týkají ÚSC a PO. Mimo jiné bude podrobně vysvětlen postup při vyúčtování vodného a stočného, s ukázkou účetního postupu. V závěru semináře bude poskytnut i výklad ÚSC k postupu při úplatném převodu nemovitých věcí s aktuálními výklady GFŘ.

Seminář je vhodný i pro začátečníky (v úvodu bude zmíněno i sledování obratu pro povinnou registraci). Součástí semináře jsou i základní kontrolní vazby na účetnictví.

Obsah semináře:

 • Základní pojmy, obvyklá ekonomická činnost, úplata a dotace k ceně, leasingy a „obědové“ poukazy
 • Sledování obratu, odpočet při registraci
 • Vznik povinnosti přiznat daň – doplnění o nové úpravy
 • Daňové doklady, povinnosti k doručení, nejčastější chyby při vystavovaní DD s ukázkou
 • Základ daně,  nový postup při stanovení ZD u nepeněžitého plnění ( směny majetku), zaokrouhlení ZD – výklad GFŘ
 • Výpočet daně
 • Oprava základu daně – změny při vystavování opravných dokladů podle § 42 ZDPH v návaznosti na KH
 • Sazby daně – změny pro rok 2020, vysvětlení aplikace platné sazby u plnění se zálohami, změnou sazeb v průběhu roku a provedení vyúčtování ( teplo, vodné stočné, stravovací služby),
 • Nárok na odpočet daně – pravidla pro uplatňování nároku na odpočet daně v plné a částečné výši, úprava a vyrovnání odpočtu, korekční mechanismy při úpravě odpočtu u oprav.
 • Režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění – RPD u stavebních prací ve vztahu k posuzovaní osoby nepovinné k dani (výkonu veřejné správy u ÚSC)
 • Kontrolní hlášení (KH) – specifické typy daňových dokladů (splátkový a platební kalendář, souhrnný daňový doklad, opravný daňový doklad) a jejich uvádění v KH, časté chyby a možnosti jejich řešení, reakce na výzvu správce daně a pokuty za nepodání KH – praktický postup.
 • Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období – změny v RPD
 • Osvobozená plnění bez nároku na odpočet (§51), podrobně bude zaměřeno na nájmy, výchovně-vzdělávací činnost, zdravotní a sociální služby, kulturní a sportovní činnost
 • Přeshraniční plnění – nejčastější příklady řešení v praxi, novely pro rok 2020
 • Kontrolní úkony plátce ve vazbě na účetnictví
 • Úplatný převod nemovitých věcí, vklad majetku, zaměřeno na ÚSC, příklady daňových režimů u dodání pozemků, výklady poskytnuté SMO, krajům
 • Modelové příklady z vazby DPH na účetnictví a kontrolní hlášení

 

V průběhu výkladu bude věnován dostatečný prostor dotazům, které lze zaslat i předem PARIS vzdělávací agentuře na email vzdelavani@paris-karvina.cz. Účastníci semináře obdrží pracovní materiál.

 

Účastníkům semináře nabízíme publikaci DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace – 1. vydání, autoři Ing. Lydie Musilová a Ing. Milan Lang (Paris 1/2020, cena 480 Kč + manipulační náklady, brož., 304 stran)

Účastníkům semináře nabízíme publikaci KRAJ A OBEC V POZICI PLÁTCE DPH – 2. vydání, autoři Ing. Dagmar Fitříková a Ing. Lydie Musilová (Paris 6/2018 s aktualizací 5/2019, cena 580 Kč + manipulační náklady, brož., 596 stran).

Objednávka semináře

Pole označená * jsou povinná

Pro více účastníků z jedné organizace napište jména vedle sebe a oddělte je čárkou.

Doporučujeme vyplnit pro správné zařazení platby.

Partneři