ON-LINE webinář – Šikana jako narušení vztahů ve skupině se speciálním zaměřením na školská zařízení pro výkon ochranné nebo ústavní výchovy
Číslo akreditace MŠMT 12872/2018-1-567

10.5.2021

Typ:Školství · Město:ON-LINE

Termín: 10.5.2021 / 09:00-14:00 Místo: ON-LINE Lektor: PaedDr. Zdeněk MARTÍNEK Cena: 1490 Kč Var. symbol: 187

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Přihlášeným účastníkům zašleme před konáním webináře:

 • odkaz a pokyny pro přihlášení na webinář v prostředí ZOOM 
 • soubor pracovního materiálu
 • fakturu.

Každý účastník obdrží po skončení webináře na email akreditované osvědčení MŠMT.

 

Cílem vzdělávacího programu je zlepšit kompetence pedagogických pracovníků škol a školských zařízení při práci předcházení a řešení šikany dětí a mládeže ve třídě.

Cílem webináře je seznámení účastníků se:

 • základními pojmy v této oblasti,
 • projevy šikanujícího chování – typy obětí a agresorů, varovné signály šikany,
 • strategií vyšetřování šikany a vyvarování se základních chyb,
 • jednotlivými metodami řešení šikany – metoda usmíření a metoda vnějšího nátlaku,
 • základní prací se skupinou s projevy šikany,
 • možnostmi využití psychoterapeutických her.

Obsah semináře:

 • Vymezení základních pojmů šikana x teasing (škádlení)
 • Základní charakteristika šikanujícího chování – převaha síly (fyzické, mentální, množstevní, mocenské, psychické), nepříjemnost útoku, dlouhodobost x krátkodobost útoku
 • Směry šikany –> žák – žák, učitel – žák (scénář docility, racionality a skupinové hlouposti), žák – učitel, rodič – učitel, učitel – rodič, učitel – učitel – rozbor mobbingu
 • Vývojová stádia šikany:
  • Ostrakismus – psychická šikana – typické projevy, chování agresorů, obětí, kolektivu, možnosti řešení Fyzická agrese a psychická manipulace – projevy fyzické agrese, psychická manipulace verbální a neverbální, typické projevy, chování agresorů, obětí, kolektivu, možnosti použití metody usmíření
  • Vytváření jádra – pyramida šikanování, vytváření vůdcovské skupiny, její vliv na kolektiv, typické projevy, chování agresorů, obětí, kolektivu, možnosti použití metody vnějšího nátlaku
  • Vytváření norem – typické projevy šikany v tomto stádiu, chování agresorů, obětí, kolektivu, možnosti použití metody vnějšího nátlaku, spolupráce s Policií ČR, OSPOD, mopedem, apod.
  • Totalita neboli dokonalá šikana – zvrat v chování agresorů a obětí – možnosti řešení
  • Varovná místa šikany – třída, šatna. WC, chodby, skrytá místa ve škole, ostatní místa související se školou – možnosti zásahů ze stran pedagogů.

Účastníci webináře mohou současně s přihláškou zaslat své dotazy a náměty k tématu, které pak lektor zařadí do svého výkladu.

Partneři

Upozornění

Pokud jste dne 15.6.2022 objednávali na našem webu publikaci nebo seminář, prosím, kontaktujte nás, náš web měl technický výpadek.
Holler Box