ON-LINE webinář – Praktické uplatňování DPH v roce 2020 i 2021 u škol a školských zařízení
SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN MŠMT č. 33339/2019-2-1107

3.12.2020

Typ:Školství · Město:ON-LINE

Termín: 3.12.2020 / 09:00-14:00 Místo: ON-LINE Lektor: Ing. Dagmar FITŘÍKOVÁ Cena: 1490 Kč Var. symbol: 172

Objednat

Popis semináře

Přihlášeným účastníkům webináře zašleme:

 • odkaz pro vstup do místnosti webináře (v programu Google Classroom)
 • pracovní materiál
 • fakturu
 • akreditované osvědčení MŠMT.

 

Seminář je zaměřen na specifika uplatňování DPH u subjektů, které působí v oblasti výchovy a vzdělávání. V průběhu semináře bude prezentován výklad vybraných ustanovení zákona o DPH podle právního stavu platného v roce 2020 s využitím praktických zkušeností při aplikaci zákona o DPH v praxi a se zaměřením na problémové oblasti uplatňování DPH.

Program seminář bude dle potřeby aktualizován.

V průběhu semináře budou účastníci seznámeni se změnami v oblasti DPH pro rok 2020. Účastníci budou také upozorněni na předpokládaný vývoj v oblasti uplatňování DPH při poskytování vzdělávací činnosti.

Seminář je určen vedoucím pracovníkům, ekonomům a účetním všech typů škol včetně vysokých škol.

OBSAH SEMINÁŘE

 • Aktuální informace aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU, vybrané informace a výklady GFŘ a vybrané zápisy z jednání koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR včetně upozornění na další změny v oblasti DPH v roce 2020.
 • Sazby daně – změny v oblasti sazeb daně v roce 2020, stravovací služby, dodání hotových jídel, dodání tepla a vody, postup při vyúčtování záloh, platební kalendáře a jejich využití v praxi.
 • Vymezení vybraných pojmů – úplata, dotace k ceně, ekonomická činnost, osoba povinná k dani, obchodní majetek, uskutečněné plnění, cena obvyklá, rekvalifikace, veřejnoprávní subjekt.
 • Daňové doklady – povinnost vystavit a doručit daňový doklad, výpočet daně a zaokrouhlení celkové částky na daňovém dokladu, upozornění na časté chyby a jejich důsledky.
 • Oprava základu daně – oprava základu daně a související výše daně, dobropisy – opravné daňové doklady a jejich promítnutí v daňovém přiznání k DPH a kontrolním hlášení – praktické příklady.
 • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku – příklady z praxe, možnost uplatnění fikce režimu přenesení daňové povinnosti, časový nesoulad mezi přijetím dokladu a jeho promítnutím daňovém přiznání k DPH.
 • Přijaté zahraniční faktury – přijatá plnění (přijaté zahraniční faktury) za služby a zboží z EU a třetích zemí, povinnosti příjemce plnění, uvádění údajů DAP k DPH a v kontrolním hlášení, upozornění na časté chyby.
 • Aktuálně a prakticky v roce 2020 – na modelových příkladech vycházejících z praxe škol bude vysvětlen postup při vyhodnocení uskutečněných a přijatých plněních z hlediska uplatnění správného daňového režimu. Součástí příkladů bude nejen stručný právní rámec, ale i promítnutí příslušných údajů do daňového přiznání k DPH a kontrolního hlášení, a to variantně s použitím krátícího a poměrného koeficientu.
 • Diskuse a odpovědi na dotazy (dotazy lze zaslat i před seminářem na email paris.ka@seznam.cz).

Účastníci obdrží pracovní materiály – standardní prezentaci, zadání a řešení modelových příkladů a další metodické materiály k vybraným oblastem uplatňování DPH.

Objednávka semináře

Pole označená * jsou povinná

Pro více účastníků z jedné organizace napište jména vedle sebe a oddělte je čárkou.

Doporučujeme vyplnit pro správné zařazení platby.

Partneři