Praktická aplikace DPH u územně samosprávných celků v roce 2020
MŠMT 32178/2016-1-949, MV ČR AK/PV-53/2014, AK/VE-8/2014

24.3.2020

Typ:Státní správa · Město:Jihlava

Termín: 24.3.2020 / 09:00-14:00 Místo: Střední škola stavební, Žižkova 1939/20, Jihlava Lektor: Ing. Lydie MUSILOVÁ Cena: 1390 Kč Var. symbol: 135

Objednat

Popis semináře

Podrobný výklad DPH po rozsáhlé novele k 1.4.2019 směřovaný na územně samosprávné celky, včetně aktuálních výkladů GFŘ, zejména v oblastech, které se týkají ÚSC.  Zmíněny budu i připravované novelizace zákona včetně novely Daňového řádu.

Seminář je vhodný i pro začátečníky!

V úvodu bude zmíněno i sledování obratu pro povinnou registraci a odpočet při registraci.

 • Základní pojmy, obvyklá ek. činnost, úplata, dotace k ceně, „obědové“ poukázky atd.
 • Sledování obratu, odpočet při registraci.
 • Vznik povinnosti přiznat daň s upozorněním na změny.
 • Daňové doklady, povinnosti k doručení DD, nejčastější chyby.
 • Základ daně, změna v pojetí ZD u směny majetku, zaokrouhlení ZD – výklad GFŘ
 • Výpočet daně – výpočtu koeficientem tzv. „shora“.
 • Oprava základu daně – změny při vystavování opravných dokladů včetně návaznosti na KH.
 • Sazby daně – změny pro rok 2020, vysvětlení přechodu na nové sazby (teplo, vodné, stočné, stravovací služby)
 • Nárok na odpočet daně – pravidla pro uplatňování nároku na odpočet daně v plné a částečné výši včetně změn (dopad prodeje DHM na výši krátícího koeficientu, změna v „poměrování“ odpočtu), úprava a vyrovnání odpočtu, úprava odpočtu u oprav.
 • Režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění, postavení osoby nepovinné k dani.
 • Kontrolní hlášení (KH) – specifické typy daňových dokladů (splátkový a platební kalendář, souhrnný daňový doklad, opravný daňový doklad) a jejich uvádění v KH, časté chyby a možnosti jejich řešení, reakce na výzvu správce daně a pokuty za nepodání KH – praktický postup.
 • Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období – změny v RPD.
 • Ostatní osvobozená plnění bez nároku na odpočet (§51), s podrobným zaměřením na nájmy, kulturní a sportovní činnost.
 • Přeshraniční plnění – nejčastější případy a jejich řešení v praxi.
 • Úplatný převod nemovitých věcí, vklad majetku, zaměřeno na ÚSC, příklady daňových režimů u dodání pozemků.
 • Kontrolní úkony plátce ve vazbě na účetnictví.

 

V průběhu výkladu bude věnován dostatečný prostor dotazům, které lze zaslat i předem PARIS vzdělávací agentuře na email vzdelavani@paris-karvina.cz. Účastníci semináře obdrží pracovní materiál.

 

Účastníkům semináře nabízíme publikaci KRAJ A OBEC V POZICI PLÁTCE DPH – 2. vydání, autoři Ing. Dagmar Fitříková a Ing. Lydie Musilová (Paris 6/2018 s aktualizací 5/2019, cena 580 Kč + manipulační náklady, brož., 596 stran).

Objednávka semináře

Pole označená * jsou povinná

Pro více účastníků z jedné organizace napište jména vedle sebe a oddělte je čárkou.

Partneři