ON-LINE webinář – Praktická aplikace DPH u příspěvkových organizací pro rok 2021
MŠMT 33339/2019-2-1107

4.3.2021

Typ:Školství · Město:ON-LINE

Termín: 4.3.2021 / 09:00-13:00 Místo: ON-LINE Lektor: Ing. Lydie MUSILOVÁ Cena: 1490 Kč Var. symbol: 135

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Přihlášeným účastníkům zašleme před konáním webináře:

 • odkaz a pokyny pro přihlášení na webinář v prostředí ZOOM 
 • soubor pracovního materiálu
 • fakturu.

Každý účastník obdrží po skončení webináře na email akreditované osvědčení MŠMT.

 

 

Webinář je určen zejména pro ekonomy a účetní příspěvkových organizací, zejména škol a školských zařízení, zařízení sociálních, zdravotních, sportovních, kulturních a technických služeb.

Připravili jsme podrobný výklad DPH včetně sazbových novel v roce 2020 a dalších změn zákona pro rok 2021 v praxi příspěvkových organizací (školy, zdravotní, sociální zařízení, kulturní a sportovní zařízení, technické služby) včetně praktických příkladů s využitím i aktuálních výkladů MF a GFŘ zejména v oblastech, které se týkají PO. Mimo jiné bude podrobně vysvětlen postup při uplatnění správné sazby u stravovacích činností, rovněž postup zaúčtování při různých sazbách při placení zálohy a vyúčtování plnění.

Webinář je vhodný i pro začátečníky (v úvodu bude zmíněno i sledování obratu pro povinnou registraci). Součástí webináře jsou i základní kontrolní vazby na účetnictví.

Obsah webináře:

 

 • Základní pojmy, obvyklá ekonomická činnost, úplata a dotace k ceně, leasingy a „obědové“ poukazy
 • Sledování obratu, odpočet při registraci
 • Vznik povinnosti přiznat daň – doplnění o nové úpravy
 • Daňové doklady, povinnosti k doručení, nejčastější chyby při vystavovaní DD, s ukázkou
 • Základ daně, nový postup při stanovení ZD u nepeněžitého plnění (směny majetku)
 • Výpočet daně
 • Oprava základu daně – vystavování opravných dokladů podle § 42 ZDPH v návaznosti na KH
 • Sazby daně – změny od roku 2020, vysvětlení aplikace platné sazby u plnění se zálohami, změnou sazeb v průběhu roku a provedení vyúčtování (teplo, vodné stočné, stravovací služby)
 • Nárok na odpočet daně – pravidla pro uplatňování nároku na odpočet daně v plné a částečné výši, úprava a vyrovnání odpočtu, korekční mechanismy při úpravě odpočtu u oprav
 • Režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění – RPD u stavebních prací ve vztahu k posouzení osoby nepovinné k dani
 • Kontrolní hlášení (KH) – specifické typy daňových dokladů (splátkový a platební kalendář, souhrnný daňový doklad, opravný daňový doklad) a jejich uvádění v KH, časté chyby a možnosti jejich řešení, reakce na výzvu správce daně a pokuty za nepodání KH – praktický postup
 • Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období – změny v RPD
 • Osvobozená plnění bez nároku na odpočet (§51), podrobně bude zaměřeno na nájmy, výchovně-vzdělávací činnost, zdravotní a sociální služby, kulturní a sportovní činnost
 • Přeshraniční plnění – nejčastější příklady řešení v praxi
 • Kontrolní úkony plátce ve vazbě na účetnictví

 

V průběhu výkladu bude věnován dostatečný prostor dotazům, které lze zaslat i předem vzdělávací agentuře PARIS na email vzdelavani@paris-karvina.cz. Účastníci webináře obdrží pracovní materiál.

Účastníkům webináře nabízíme publikace: DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace – 1. vydání, autoři Ing. Lydie Musilová a Ing. Milan Lang (Paris 1/2020, cena 480 Kč + manipulační náklady, brož., 304 stran)

 

Partneři

Upozornění

Pokud jste dne 15.6.2022 objednávali na našem webu publikaci nebo seminář, prosím, kontaktujte nás, náš web měl technický výpadek.
Holler Box